Now reading

วิธี ไหว้แม่ย่านางรถ ให้ถูกหลักเพื่อออกตามวันเวลา ฤกษ์ดี โดย อ.ศาสตรา พีระมาน

วิธี ไหว้แม่ย่านางรถ ให้ถูกหลักเพื่อออกตามวันเวลา ฤกษ์ดี โดย อ.ศาสตรา พีระมาน
วิธี ไหว้แม่ย่านางรถ ให้ถูกหลักเพื่อออกตามวันเวลา ฤกษ์ดี โดย อ.ศาสตรา พีระมาน

วิธีการ ไหว้แม่ย่านางรถ ในวันออกรถใหม่ ตามเวลา ฤกษ์ดี

พิธีการ ไหว้แม่ย่านางรถ ในวันออกรถใหม่ สิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับ ประกอบพิธี ในวัน และ เวลา ตามปฏิทิน ฤกษ์ดี

  1. เทียนสีเหลือง ขนาดเล็ก 10 เล่ม
  2. พวงมาลัย 2 พวง
  3. หมาก 2 คำ
  4. บุหรี่ 2 ตัว

จัดของที่ได้เตรียมไว้ ใส่พาน หรือ จาน โดยการ เรียงเทียน แล้ว นำพวงมาลัยทับบนเทียน คำหมาก 2 คำ เรียงอยู่ด้านขวา

บุหรี่ 2 ตัว เรียงอยู่ด้านซ้าย จากนั้น ยืนหันหน้าเข้าที่ด้านหน้าของรถ แล้วยก จาน หรือ พานขึ้น แล้วกล่าว คาถา

คาถา ไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

มุณีเทวา มุณีนาคา มุณีภูตา มุณีภูมิมา มุณีเมขลา

กุนุอิสี สวาโหม สว่างเปิดทาง

อิติ อะระหัง ทิภะจักขุง อุปปะปา ทิยานัง

พุทธะนิมิตรตัง ธรรมมะนิมิตรตัง สังฆะนิมิตรตัง อุปปันนังโหติ

พระพุทธังบังเกิด พระธัมมังบังเกิด พระสังฆังบังเกิด องค์เทพเทวาเจ้าทั้งหลาย องค์ประเสริฐ

วันนี้ลูก ได้แต่ง ขัน 5 มา ไหว้แม่ย่านางรถ ในวันออกรถใหม่

ลูกขออัญเชิญบารมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก

บารมีพระพรหม ทั้ง 16 ชั้นฟ้า

พญานาคทั้ง 15 ตระกูล

มาปกปักรักษา และ ร่วม ประทานพร ในการออกรถใหม่

ให้ปราศจาก อุปสรรค อันตรายใดๆ และ ขอให้ รถคันนี้

เป็นสิริมงคล นำพาความเจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงาน

และ นำพา โชคลาภ เงินทอง มาสู่ตัวข้าพเจ้า และ ครอบครัว ด้วยเทอญฯ

จากนั้นให้นำพวงมาลัย คล้องที่ กระจกมองหลัง หนึ่งพวง แล้ว กดแตร สามครั้ง จากนั้นขับรถ ออกไปในทิศมงคล ตามเวลา ที่บอกไว้ ครับ

ส่วนพวงมาลัย อีกพวงที่วางในพาน ที่มีเทียน ให้นำกลับไปไว้ที่ หิ้งพระที่บ้านครับ พอครบ สาม วัน สามารถ นำพวงมาลัย ออกไปไว้ที่โคนต้นไม้ ได้ ครับ

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649