Now reading

คาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิธีการจุด ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

คาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิธีการจุด ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ให้ถูกหลัก พิธีกรรม
คาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิธีการจุด ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

คาถาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเทวเจ้า ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ให้ถูกหลัก พิธีกรรม

ในการจุดธูป เทียนบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเทวาเจ้า ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก เป็นสิ่งที่หลายๆ ท่านสงสัย และ กำลังหาข้อมูล ที่ถูกต้องว่า การจุดธูป ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ การไหว้เจ้าที่ จะต้องทำอย่างไร วันนี้ ผมได้นำข้อมูลในการ จุดธูป ตามจำนวน ที่ถูกหลัก พิธีกรรม มาเผยแพร่ เพื่อความถูกต้อง

จำนวนธูปในการ จุดธูปไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเทวาเจ้า ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

จุดธูปไหว้เจ้าที่

 • การจุดธูป จำนวน  1 ดอก  คือ การจุดไหว้สักการะ เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้าน ผีเรือน วิญญาณ สัมภเวสี
 • การจุดธูป จำนวน  2 ดอก คือ การจุดเพื่อ บนบาน เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้าน ผีเรือน วิญญาณ สัมภเวสี
 • การจุดธูป จำนวน  3 ดอก คือ การจุดธูปเพื่อ สักการะบูชา พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • การจุดธูป จำนวน 4 ดอก คือ การจุดเพื่อบูชา ธาตุสี่ ขันธ์ห้า ในพิธีกรรม สวดเสริมดวงชะตาราศี
 • การจุดธูป  จำนวน 5 ดอก คือ การจุดธูปบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระคุณพ่อ พระคุณแม่ และ พระคุณของ ครูบาอาจารย์
 • การจุดธูป จำนวน 6 ดอก คือ การ จุดธูป สำหรับ พิธีกรรม สวดเสริมดวงชะตาตามกำลังของ พระอาทิตย์ ของคนที่เกิดวันอาทิตย์
 • การจุดธูป จำนวน 7 ดอก คือ การจุดบูชา จิตวิญญาณ ตาม ศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ และ ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว
 • การจุดธูป จำนวน 8 ดอก คือ จุดใน พิธีกรรม การสวดเสริมดวงชะตา ตามกำลังของ พระอังคาร ของคนที่เกิด วันอังคาร
 • การจุดธูป จำนวน 9 ดอก คือ การจุดธูปบูชา ผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เจ้าภู เจ้าผา เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา และ ศาลเทพเจ้า
 • การจุดธูป จำนวน 10 ดอก คือ การสวดบูชาไฟ ในพิธีทาง พราหมณ์ และ พิธีกรรม การสวดเสริมดวงชะตา คนเกิด วันเสาร์
 • การจุดธูป จำนวน 11 ดอก คือ การจุดธูปบูชา เหล่า เทวดา นางฟ้า ที่ไม่ใช่ชั้น พรหม
 • การจุดธูป จำนวน 12 ดอก คือ การจุดธูปบูชา ตามกำลังของ พระราหู และ พิธีกรรมการสวด เสริมดวงชะตา ของ คนที่เกิดวันพุธกลางคืน หรือ คนที่ถูกต้องช่วงเวลา ราหู เข้าทับ หรือ เล็ง ดวงชะตา
 • การจุดธูป จำนวน 14 ดอก คือ การจุดธูปบูชา รูปปั้นพระสงฆ์ รูปปั้นเกจิ ครูบาอาจารย์ ที่ล่วงลับไปแล้ว
 • การจุดธูป จำนวน 15 ดอก คือ การจุดธูปบูชา องค์พญานาค ทั้ง 15 ตระกูล และ พิธีกรรม สวดบูชาดวงชะตา ของ คนที่เกิด วันจันทร์
 • การจุดธูป จำนวน 16 ดอก คือ การจุดธูปบูชาเทพชั้นสูง องค์พรหม ทั้ง16 ชั้นฟ้า และ การอัญเชิญ เทวดา ในการประกอบ พิธีกรรม สำคัญ ตาม ฤกษ์ดี ต่างๆ
 • การจุดธูป จำนวน 19 ดอก คือ การจุดธูปบูชา องค์เทวดาทั้ง 10 ทิศ เพื่อสักการะ และ อัญเชิญมาร่วม ประกอบ พิธีกรรม ปลุกเสก ต่างๆ
 • การจุดธูป จำนวน 21 ดอก คือ การจุดธูปบูชา พระคุณของพ่อ พระคุณของแม่ และ การจุดบูชา พระแม่ธรณี
 • การจุดธูป จำนวน 32 ดอก คือ การจุดธูปในการ สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้องค์เทพทั้ง 16 ชั้นฟ้า องค์พญานาคทั้ง 15 ชั้นดิน
 • การจุดธูป จำนวน 39 ดอก คือ การจุดธูปบูชา พระแม่โพสพ เพื่อระลึกคุณ และ ขอพรในการปลูก ข้าว และ พืชผล ต่างๆ
 • การจุดธูป จำนวน 108 ดอก : บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

คาถาไหว้เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเทวา

นะโมตัสสะ ภัคคะวะโต สัมมา สัมพุทธะสะ

นะโมตัสสะ ภัคคะวะโต สัมมา สัมพุทธะสะ

นะโมตัสสะ ภัคคะวะโต สัมมา สัมพุทธะสะ

มุณีเทวา มุณีนาคา มุณีภูตา มุณีภูมิมา มุณีเมขลา กุนุอิสี สวาโหม สว่างเปิดทาง

อิติ อะระหัง ทิพพะจักขุง อุปปะปาทิยานัง พุทธะนิมิตตัง ธัมมะนิมิตตัง สังฆะนิมิตตัง อุปปันนังโหติ

พระพุทธังบังเกิด พระธัมมังบังเกิด พระสังฆะบังเกิด องค์เทพเทวาเจ้าทั้งหลาย องค์ประเสริฐ

เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าภูเจ้าผา เจ้าป่าเจ้าเขา องค์ประเสริฐ

ลูกขออัญเชิญ บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย พระพรหม ทั้ง 16 ชั้นฟ้า พญานาคทั้ง 15 ตระกูล

เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าภูเจ้าผา เจ้าป่าเจ้าเขา จงดลบันดาลให้ ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญ รุ่งเรือง ในการประกอบการต่างๆ ด้วยเทอญฯ

สำหรับข้อมูลในในการจุดธูป เทียนบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเทวาเจ้า และการ ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ที่ผมนำเสนอมาข้างต้น ผมหวังว่าจะ เป็นประโยชน์ ของหลายๆ ท่าน ที่กำลังหาข้อมูล ในการจุดธูป ในการบูชาต่างๆ แต่ควรพึงระลึกไว้เสมอว่า การจุดธูป หรือ จำนวนของ ธูป ที่จะจุด เป็นเพียง อมิสะบูชาภายนอก คือ การแสดงออกในการบูชา ด้วยการกระทำ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ จิตที่บูชา คารวะ โดย หากเราไม่สามารถ หาธูปได้ครบตามจำนวน ดังข้อมูล ข้างต้น เพียงแค่ หลับตา ระลึกจิตสื่อถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ที่เราเคารพบูชา ก็ สามารถ ทำได้เช่นกัน ครับ

อ่านบทความ พิธีกรรม

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649