Now reading

เคล็ดลับจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน ปรับห้องด้วยโทน สี และ วิธีการหาทิศที่มี โชคลาภ

เคล็ดลับจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน ปรับห้องด้วยโทน สี และ วิธีการหาทิศที่มี โชคลาภ
เคล็ดลับจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน ปรับห้องด้วยโทน สี และ วิธีการหาทิศที่มี โชคลาภ

เทคนิคการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน ปรับห้องทำงาน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ นั้นจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ได้ โต๊ะทํางาน ที่ดีมีพลัง แห่งโชคลาภ และบารมี เพราะวิธีการปรับ ฮวงจุ้ยที่ทํางาน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่ใช้ทิศทางการไหลเข้าของ พลังงานที่มากับอากาศ เข้าไปสู่ตัวอาคารที่ทำมุม กับองศาแกนแม่เหล็กโลก และ วิธีการปรับสมดุลของธาตุ ในแต่ละทิศทาง ที่คำนวณได้ด้วย การวัดมุมขององศา เพื่อคำนวณหาทิศทางการหัน ของโต๊ะทำงาน ให้หันไปในทิศที่มีพลังงาน ที่มีความแตกต่างกันไป ในแต่ละฝ่าย หรือ แผนกต่างๆ ของการจัดที่ทํางาน ด้วยการปรับสมดุลธาตุ ที่อยู่ภายในห้องทำงาน โดย การใช้โทนสีห้อง หรือ โทนสีของผ้าม่าน สีของโต๊ะทำงาน หรือเก้าอี้ ในการปรับสมดุลพลังงาน

โดยในการปรับ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ถ้าจะให้ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย สำหรับท่านผู้ที่ไม่เคย มีความรู้ในเรื่อง ฮวงจุ้ย หรือ ผู้ที่เคยศึกษา และทดลองจัด ด้วยการทดลอง วางสิ่งของมงคลต่างๆ หรือ ลองเปลี่ยนทิศทางการนั่ง ด้วยการหันโต๊ะทำงาน ไปในทิศทาง โชคลาภประจำปี หรือ ทิศโชคลาภประจำเดือน แต่ก็ยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลง ใดๆ เพราะว่า ทิศโชคลาภประจำปี หรือ ทิศโชคลาภประจำเดือน ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปญจธาตุ จะสามารถใช้ได้ผลเฉพาะ ฮวงจุ้ย อาคารที่เป็น ระบบเปิด แต่ในส่วนของ ฮวงจุ้ยที่ทํางาน ทั่วๆ ไปมักจะเป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบปิดจึงทำให้การปรับ ฮวงจุ้ย โต๊ะทํางาน ด้วยการใช้ ทิศโชคลาภประจำปี  หรือ ทิศโชคลาภประจำเดือน ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร ที่เป็นเช่นนี้เพราะ การจัด ฮวงจุ้ย ในหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ นั้นคือ การปรับสมดุลพลังงานต่างๆ แล้วนำมาใช้เพื่อ ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ ฤกษ์กระตุ้นโชคลาภ หรือ ทิศมงคล ประจำปี เพราะถ้าหาก จัดได้ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะส่งผลให้ทุกๆ ท่านที่ได้อาศัยอยู่ ภายในตัวอาคาร จะต้องเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้น กับทุกๆ คนในทุกแผนก

ในบทความนี้ผมขอนำ วิธีการปรับ ฮวงจุ้ย โต๊ะทำงาน สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่อง ฮวงจุ้ย เพื่อสามารถนำไปทดลอง ปรับ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ด้วยตัวของท่านเอง โดยหลังจากการจัด โต๊ะทำงานด้วยตนเอง สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ จะต้องเป็นคนช่างสังเกต ในความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้น หลังจากได้ทำการ ปรับฮวงจุ้ย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ควรสังเกตในการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน ที่ทํางาน หรือ ห้องทำงาน

 • สำหรับการปรับ ฮวงจุ้ยที่ทํางาน  ซึ่งเป็นการจัด อาคาร ทั้งหลัง ให้เราหมั่นสังเกตดู ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ พนักงานทุกๆ คน ภายในแต่ละแผนก ว่า เกิดความตั้งใจในการทำงาน และ การร่วมงานกัน ในแต่ละฝ่าย ว่าดีขึ้น หรือแย่ลงกว่าเดิม
 • ให้สังเกตเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในสำนักงาน จากที่เคยเสียบ่อยๆ หรือ ไม่เคยเสียเลย ได้มีความเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดีขึ้น หรือ แย่ลงกว่าเก่า เพราะพลังงานของ ฮวงจุ้ย นั้นมีผลต่อทุกๆ สิ่ง รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็มีผล เช่นกัน เพียงแค่คุณหมั่นสังเกต ความเปลี่ยนแปลงโต๊ะทํางานผู้บริหาร
 • เมื่อทำการจัดฮวงจุ้ย โต๊ะทํางาน ของผู้บริหาร ให้หมั่นสังเกตุดู ภาพรวมของบริษัท ว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงไปใน ทางที่ดีขึ้น หรือ แย่ลง พนักงาน ในแต่ละฝ่าย ได้ดำเนินตามนโยบาย ที่ผู้บริหารได้วางแผนเอาไว้ ตามแผนงานหรือไม่ และ เกิดนโยบาย หรือ แผนงานใหม่ๆ ในการบริหารองค์การ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือไม่
 • หลังจากทำการ จัดฮวงจุ้ย โต๊ะทำงานของพนักงาน ในแต่ลแผนก ระบบการทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายมานั้น เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ แย่ลง และ หัวหน้าแผนก หรือผู้บริหาร ได้มองเห็นความสามารถ ของการทำงาน ของเราที่โดดเด่นขึ้นหรือไม่

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน แบบง่ายๆ ด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ สำหรับคนที่ไม่มีความรู้

 • วิธีการหาทิศที่ดี ในการหันหน้า โต๊ะทำงาน ขั้นแรก ให้เราแบ่งส่วนของตัวอาคาร ออกเป็นทั้งหมด สี่ ทิศ คือ ทิศด้านหน้า ทิศด้านข้าง ทิศข้างซ้าย ทิศข้างขวา และ ทิศด้านหลังของตัวอาคาร หลังจากนั้นให้ทดลอง หันโต๊ะทำงาน ไปในทิศต่างๆ ทิศละ ห้าวัน จากนั้นให้ลองสังเกตดู ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในการทำงาน และ สุขภาพ เช่น สมมุติว่า เราทดลองหัน โต๊ะทำงาน ไปทางด้านหน้าของ ตัวอาคาร งานที่เราได้ติดต่อเอาไว้ แล้วกำลังรอลูกค้า ตอบกลับ เมื่อทำการเปลี่ยนทิศการหัน ของโต๊ะทำงาน ภายใน ห้าวัน แล้วผลปรากฏว่า ลูกค้าได้ตอบกลับ ข้อตกลง ก็ให้เรายึดถือว่า ทิศทางด้านนี้ เป็นทิศทางที่ดีในการ หันโต๊ะทำงานของเรา และ เมื่อเราหาทิศที่ดีได้แล้ว ก็ไม่ควรที่จะ เปลี่ยนหันโต๊ะทำงาน ไปในทิศอื่นอีก

ชั้นวางเอกสารในห้องทำงาน

 • ชั้นสำหรับวางของ มุมตู้ หรือ มุมแหลมต่างๆ ที่อยู่ด้านหลัง ของโต๊ะทำงาน จากที่เคยได้ยินมาว่า จะทำให้มีผลต่อ การทำงานที่มีแต่ การถูกเอาเปรียบ หรือ อาจจะมีคนจะแอบแทงข้างหลัง ที่จริงแล้วมุมแหลมต่างๆ ไม่ได้ส่งผลใดๆ ใน หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ และ ควรที่จะจัดเก็บ เอกสาร หรือ ของบนชั้นวางของ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะมีผลต่อสภาพของจิตใจ ที่ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้น หรือ รู้สึกปลอดโปร่งในการทำงาน
 • สีของ ฮวงจุ้ยห้องทํางาน จะต้องเป็นโทนสีของ ธาตุ ที่ไม่ได้ทำลายกันเอง เช่น พื้นของห้องทำงานของเรา ได้ปูกระเบื้องสีขาว ที่เป็นโทนสีของธาตุทอง แต่ห้องทำงานกลับทาสีผนัง สีส้ม ที่เป็นโทนสีของธาตุไฟ ที่ เป็นธาตุที่ทำลายซึ่งกัน และกัน ในการ ปรับฮวงจุ้ย ห้องทำงานที่ใช้ โทนสีแบบนี้ ให้เราใช้ เก้าอี้ทำงาน หรือ พรมสีน้ำตาล ที่เป็นสีของธาตุดิน มาปรับ ฮวงจุ้ยห้องทํางาน ให้ถูกหลัก
 • ในการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางานผู้บริหาร ห้องทำงานควรที่จะมี หน้าต่างที่เราสามารถ ชมวิวด้านนอกของตัวอาคาร เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายทางสภาพจิตใจ เพราะมีผลต่อการ วางแผนในการบริหาร ซึ่ง หน้าต่างจะอยู่ที่ ด้านหน้าของ โต๊ะทำงาน หรือ ในส่วนด้านหลัง ของโต๊ะทำงานก็ได้ โดยถ้าหากหน้าต่างอยู่ด้านหลัง ของโต๊ะทำงาน ให้เราปิดผ้าม่านไว้ และ ให้เปิดออกชมวิวด้านนอก เพื่อการผ่อนคลาย
 • ถ้าหากมีหน้าต่าง ที่อยู่ด้านหลัง ของโต๊ะทำงาน ที่เคยถูกห้ามมาตลอด ว่าโต๊ะทำงาน ไม่ควรที่จะมี หน้าต่าง อยู่ด้านหลังของ โต๊ะทำงาน เพราะจะได้นั่งหลังพิงกับ ภูเขา ตาม หลักฮวงจุ้ย แต่ในความเป็นจริง เมื่อเราปิดหน้าต่าง ในขณะทำงาน บานหน้าต่างก็จะกลายเป็นผนัง อีกด้านหนึ่ง ขึ้นมาทันที
 • โต๊ะทำงาน ของผู้ที่ต้องนั่ง อยู่ใต้โคมไฟนีออน จากที่เราเคยได้ยินมาว่า ห้ามตั้งโต๊ะทำงาน อยู่ใต้โคมไฟที่เป็นซี่ๆ ที่มีลักษณะเหมือนใบมีด จะส่งผลให้ เกิดความกดดัน ปวดศีรษะ และ จะเหมือนถูกมีดสับอยู่ตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริง ไม่ได้ส่งผลใดๆ ตามหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เป็นเพียงแค่ความเชื่อ ที่ทำให้เราวิตกกังวลเท่านั้น
 • โต๊ะทำงาน ที่มีตำแหน่ง อยู่ตรงกับประตู ถ้าหากเป็นทิศทางที่ดี ก็จะมีพลังที่ดี มากกว่าในตำแหน่งอื่นๆ แต่ถ้าหากเป็นทิศที่ไม่ดี ให้เราย้ายตำแหน่ง หรือ เปลี่ยนทิศทางในการ หันโต๊ะทำงาน หรือ ปิดประตูห้อง แทน
 • สำหรับโต๊ะทำงาน ที่ใช้โต๊ะแบบนั่งหันหน้าชนกัน ถ้าหากทำงาน อยู่ภายในแผนกเดียวกัน จะไม่ส่งผลที่ดี เนื่องจากจะเกิดแนวคิดที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะ ได้รับพลังงานจากทิศทาง ที่แตกต่างกันโต๊ะทํางานชิดผนัง
 • โต๊ะทํางาน ที่หันหน้าโต๊ะเข้ามุม หรือ ชิดฝาผนัง จะเหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องทำงานในแผนก ที่ต้องการสมาธิสูงๆ เช่น แผนกบัญชี แผนกการเงิน ส่วนแผนกที่จะต้องใช้ความคิด หรือจินตนาการ ควรหันหน้าโต๊ะทำงาน ไปในที่โล่ง หรือ เห็นวิวนอกอาคาร

เทคนิคการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน ที่ผมนำมาเสนอในบทนี้ เป็นเทคนิคการหา ทิศทางที่ดีของ การปรับโต๊ะทำงาน ซึ่ง ยังมีอีกหลายๆปัจจัย ที่จะทำให้ได้ ห้องทำงานที่ดี มีโชคลาภ และบารมี เช่น องศาของ ตัวอาคารของ ที่ทำงาน หรือ การปรับพลังงานที่หล่อเลี้ยงมาจาก ลิฟท์ ส่วนกลาง สำหรับ สำนักงานที่เหมาทั้งชั้น เพื่อทำ ออฟฟิศ โดย ผม จะนำเสนอในบทความ ฮวงจุ้ยห้องทํางาน หรือ ฮวงจุ้ยที่ทํางาน ในบทต่อๆ ไป ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาในด้านการ จัดฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649