Now reading

เคล็ดลับการแก้ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ปรับโทน สีห้อง ตกแต่งยังไง ทําให้เจริญก้าวหน้า

เคล็ดลับการแก้ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ปรับโทน สีห้อง ตกแต่งยังไง ทําให้เจริญก้าวหน้า
เคล็ดลับการแก้ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ปรับโทน สีห้อง ตกแต่งยังไง ทําให้เจริญก้าวหน้า

เทคนิคการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ห้องทํางาน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

การจัด ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ นั้นจะสามารถจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน อย่างไรให้ถูกต้อง กับห้องทำงาน เพื่อ ส่งเสริมโชคลาภ บารมี การงานราบรื่น และความก้าวหน้า เพราะการจัด ฮวงห้องทำงาน ในศาสตร์ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ นั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องของ ทิศทางการไหลเข้าของ อากาศ เข้าสู้ตัวตึกหรืออาคาร ที่ทำมุม กับ องศา ได้จากการวัด เข็มทิศฮวงจุ้ย และการปรับสมดุลของธาตุ ภายในวงจรธาตุ แต่ละทิศ ที่วัดองศาได้ และนำมาคำนวณ แล้วจะได้ทิศทางการหันของ โต๊ะทำงาน ที่ถูกต้อง ในทิศที่มีพลังงาน ฮวงจุ้ย ซึ่งจะแตกต่างกันไป ของแต่ละแผนก ขึ้นอยู่กับ ฮวงจุ้ยห้องทำงาน การปรับสมดุลของธาตุ ภายในแต่ละห้อง โดยการใช้ โทนสีของห้อง สีโต๊ะทำงาน รูปภาพ หรือ เก้าอี้ ในการปรับสมดุลธาตุ

 

ในการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน ถ้าจะให้เหมาะสม และ ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ หรือไม่เคยศึกษา เรื่องฮวงจุ้ยเลย หรือ ผู้ที่เคยศึกษา และ ได้ทดลอง จัดฮวงจุ้ย โดยการ นำสิ่งของต่างๆมาตั้ง หรือ การหันทิศทางการนั่ง โดยการหัน โต๊ะทำงาน ไปในทิศ โชคลาภ ประจำเดือน หรือ ทิศโชคลาภ ประจำปี แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะ ในทิศทาง โชคลาภประจำปี หรือ ทิศทาง โชคลาภประจำเดือน ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ นั้นจะสามารถใช้ได้กับ ตัวอาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ยระบบเปิดเท่านั้น แต่สำหรับ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ที่ส่วนมาก จะเป็น ฮวงจุ้ยระบบปิด ฉะนั้นจึงส่งผลให้การจัด ฮวงจุ้ย โดยการยึดทิศทาง โชคลาภประจำปี หรือ ทิศทาง โชคลาภประจำเดือน ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งหลักการ จัดฮวงจุ้ย ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่ผมได้มีการนำเสนอในหลายๆ บทความ ก่อนหน้านี้ คือ หลักในการจัด ฮวงจุ้ย เป็นการปรับพลังงานต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องกำหนด ฤกษ์ยามใดๆ ในการกระตุ้น โชคลาภ ถ้าหาก ฮวงจุ้ยอาคาร ได้มีการจัดถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ยแล้ว ก็จะมีผลให้ คนที่อาศัยอยู่ในตัวอาคารนั้น จะมีความเจริญก้าวหน้า ในทุกๆราศีเกิด ทุกๆแผนก และ ทุกๆสาขาอาชีพ

วันนี้ผมจึงขอนำเสนอ วิธีการจัด ฮวงจุ้ย โต๊ะทำงาน สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย เพื่อสามารถนำไป จัดฮวงจุ้ย โต๊ะทำงาน ได้ด้วนตนเอง และจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน โดยที่ไม่มีซินแส ผู้ที่มีประสบการณ์ มาชี้แนะ หรือ ซินแส ที่มีองค์ความรู้ มาชี้แนะ แต่สิ่งที่ควรนึกถึง ในการ จัดฮวงจุ้ย คือการ ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะกิดขึ้น ทั้งในทางที่ดีขึ้น หรือ แย่ลง หลังจากที่ได้ทำการ ปรับฮวงจุ้ย เรียบร้อยแล้ว

 

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ที่สามารถ ทําด้วยตัวเองแบบง่ายๆ

 • ทิศทางการหันของ โต๊ะทำงาน ในการหาทิศทางที่ดี เพื่อหันหน้าของ โต๊ะทำงาน อันดับแรก ให้เราแบ่งตัวอาคาร เป็น 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ซ้าย และ ขวา และด้านหลัง ของตัวอาคาร ให้ทดลองหัน โต๊ะทำงาน ไปในด้านต่างๆ ด้านละ 5 วัน จากนั้นให้สังเกต ความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น ทั้งด้านของการทำงาน และ ด้านสุขภาพ เช่น สมมติว่า หันโต๊ะทำงาน ไปทิศด้านข้างขวาของ อาคาร งานที่ได้ติดต่อกับลูกค้า แล้วรอลูกค้า ตัดสินใจ เมื่อทำการหันโต๊ะทำงาน ภายใน 5 วัน ปรากฏว่า ลูกค้าตัดสินใจ ตกลง ก็ให้ยึดว่า ทิศทางด้านนี้ เป็นทิศที่ดี สำหรับการหันโต๊ะทำงาน สำหรับเรา และเมื่อเราได้ทิศที่ดีแล้ว ไม่ควรที่จะ เปลี่ยนแปลงหันโต๊ะไปในทิศอื่นๆ โต๊ะทำงาน
 • ในส่วนของมุมด้านหลังของ โต๊ะทำงาน เช่น ชั้นวางของ ตู้เก็บเอกสาร ที่อาจเคยได้ยินมาว่า จะทำให้การทำงานไม่ราบรื่น ถูกเอาเปรียบ หรือ จะมีคนแอบแทงข้างหลัง ซึ่งใน มุมแหลมต่างๆ ไม่ได้ส่งผลใดๆ ในหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ แต่จะมีผลในด้านความปลอดภัย จึงแนะนำให้เก็บของ ที่ชั้นวางของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะจะมีผลต่อจิตใจ จะทำให้ รู้สึก สดชื่น หรือ  ปลอดโปร่ง
 • ในการปรับโทนสีของ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ต้องไม่เป็นโทนสีของธาตุ ที่ไม่ได้ปะทะกัน เช่น สีของพื้นห้องทำงาน ปูกระเบื้องสีดำ โดยสีดำ เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ และทาสีผนัง สีเหลือง ซึ่งสีเหลือง  เป็นโทนสี ธาตุดิน ที่เป็นธาตุที่ปะทะกัน หรือ ทำลายกัน ในการแก้ ฮวงจุ้ย ห้องทำงานที่เป็นโทนสีเช่นนี้ ให้ใช้ โต๊ทำงาน เก้าอี้ หรือ พรม สีขาว ซึ่งเป็น โทนสีของ ธาตุทอง มา ปรับฮวงจุ้ยห้องทำงาน ห้องนี้จัดโต๊ะทำงาน
 • สำหรับ โต๊ะทำงาน ผู้บริหาร ควรจะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีหน้าต่าง ที่สามารถมองเห็นวิวด้านนนอกอาคาร เพื่อความผ่อนคลาย ซึ่งจะส่งผลต่อความคิดในการทำงาน นโยบายในการบริหารงาน โดยหน้าต่างจะอยู่ด้านหน้าของโต๊ะทำงาน  หรือ ด้านหลังของโต๊ะทำงาน ก็ได้ ถ้าหาก หน้าต่าง อยู่ด้านหลัง ให้ปิดผ้าม่าน และให้เปิดออกเมื่อต้องการผ่อนคลาย ก็ไม่ผิดหลักฮวงจุ้ย
 • หน้าต่างด้านหลังของ โต๊ะทำงาน ที่มักจะถูกห้ามว่า ไม่ควรที่จะมีหน้าต่าง อยู่ด้านหลังของ โต๊ะทำงาน เพราะจะหลังจะพิงกับ ภูเขา ตามหลักฮวงจุ้ย แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อเราปิดหน้าต่าง ในขณะทำงาน หน้าต่างจะกลายเป็นผนัง อีกด้านหนึ่ง ฮวงจุ้ยที่ทำงาน
 • โต๊ะทำงาน สำหรับผู้ที่ต้องนั่งทำงาน ในตำแหน่งใต้โคมไฟนีออน บางคนอาจเคยได้ยินมาว่า ห้ามนั่งทำงาน ใต้โคมไฟที่เป็นซี่ๆ เหมือนใบมีด จะทำให้เครียด ปวดหัว และ เหมือนถูกมืดสับ อันที่จริงแล้วไม่มีผลใดๆ ในหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เป็นเพียงความวิตกกังวลของเราเอง มากกว่า
 • สำหรับ โต๊ะทำงาน ที่มีตำแหน่งตรงกับประตู ถ้าเป็นทิศที่ดี  ก็จะมีพลังมากกว่า ตำแหน่งอื่นๆ ถ้าหากเป็นทิศไม่ดี ให้ย้ายตำแหน่ง เปลี่ยนทิศของโต๊ะทำงาน หรือ ปิดประตู

ทิศทางการหันโต๊ะทำงาน

 • สำหรับ ฮวงจุ้ย โต๊ะทำงาน ที่นั่งหันหน้าชนกัน หรือ หันไปกันคนละทิศ จะไม่ส่งผลดี ต่อการทำงาน เพราะจะมีแนวคิดที่ไม่คล้องกัน และ รับพลังงาน ฮวงจุ้ย จากทิศแตกต่างกัน โต๊ะทำงานที่หันเข้ามุม
 • โต๊ะทำงาน ที่หันหน้าเข้าฝาผนัง หรือ หันหน้าเข้ามุม จะเหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานในแผนกที่ต้องการ ใช้สมาธิสูง เช่น ฝ่ายการเงิน หรือ ฝ่ายบัญชี ส่วนฝ่ายที่ต้องการ ใช้จินตนาการ ความคิด ให้หันไปในทิศทาง ที่โล่งโปร่ง

สิ่งที่ควรสังเกต ในการจัด ที่ทํางาน หรือ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

 •  หลักในการสังเกต ฮวงจุ้ยที่ทำงาน จะเป็น การจัดฮวงจุ้ย อาคารทั้งหลัง ให้สังเกต ความเปลี่ยนแปลงของ บุคลากร แต่ละแผนก ภายในองค์กร ว่า มีความขยันหมั่นเพียรหรือไม่ และ การประสานงาน ในแต่ละแผนก ดีขึ้น หรือ แย่ลง
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า สังเกตความเปลี่ยนแปลงของเครื่องใช้ไฟฟ้า จากที่เสียบ่อยๆ หรือไม่เคยเสียเลย มีความเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้น หรือแย่ลง เพราะ พลังฮวงจุ้ย จะมีผลต่อ ทุกๆสิ่ง แม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • หลักในการสังเกต ฮวงจุ้ย โต๊ะทำงาน สำหรับผู้บริหาร ให้สังเกตภาพรวมของ องค์กร ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด บุคลากร ในแต่ละแผนก ไดทำตามนโยบาย อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ พร้อมทั้ง นโยบาย หรือแผนงานต่างๆ ในการบริหาร หลังจากการ จัดฮวงจุ้ย โต๊ะทำงานแล้ว จะเกิดไอเดียต่างๆ ที่มีผลดีต่อองค์กร
 • ในส่วนของ บุคลากร ภายหลังจากการ จัดฮวงจุ้ย โต๊ะทำงานแล้ว งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายมา เป็นไปในทางที่ราบรื่นดีขึ้น หรือ ติดๆ ขัดๆ และ ผู้บริหาร มองเห็นถึงความสามารถ ในการทำงาน ที่โดดเด่น หรือไม่

สำหรับ วิธีการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ในบทความข้างต้น เป็นวิธีการหาทิศทางที่ดี ในการหันโต๊ะทำงาน และยังมีอีกหลายปัจจัย ที่จะสามารถจัดให้ได้ โต๊ะทำงาน ที่ดี มีความก้าวหน้า และ บารมี ซึ่งผมขอนำไปเขียน การกระตุ้น พลังงาน โชคลาภ บารมี ฮวงจุ้ยห้องทำงาน ในครั้งต่อไปครับ

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649