Now reading

เคล็ดลับการปรับ ฮวงจุ้ยห้องทํางาน จัด โต๊ะทำงาน เพื่อ เสริม โชคลาภ บารมี

เคล็ดลับการปรับ ฮวงจุ้ยห้องทํางาน จัด โต๊ะทำงาน เพื่อ เสริม โชคลาภ บารมี
เคล็ดลับการปรับ ฮวงจุ้ยห้องทํางาน จัด โต๊ะทำงาน เพื่อ เสริม โชคลาภ บารมี

เคล็ดลับวิธีการจัด ฮวงจุ้ยห้องทํางาน และการปรับ โต๊ะทำงาน ด้วย หลัก ปัญจธาตุ

ฮวงจุ้ยห้องทํางาน และ วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ให้ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ซึ่งเน้นใน  การปรับสมดุล ของ ธาตุ โดยการนำวัสดุต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของประดับ หรือ ของตกแต่ง สำนักงาน ต่างๆ มาใช้ในการปรับ แก้ฮวงจุ้ย และ วิธีการคำนวณ ทิศทางต่างๆ ของแต่ละองศาของ ฮวงจุ้ยอาคาร ฮวงจุ้ยสำนักงาน ฮวงจุ้ยออฟฟิศ หรือ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน โดยวัดจาก เข็มทิศฮวงจุ้ย แล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาทิศทางที่ดี ให้กับตัวอาคารนั้นๆ ซึ่งภายในอาคาร จะแบ่งเป็นแผนก แต่ละแผนก จะมีทิศทางที่ดีในการหัน โต๊ะทำงาน ที่แตกต่างกัน ดังที่ผมได้เขียนไว้ในบทความ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน จัด ให้ได้ ทิศ โชคลาภ บารมี ทำอย่างไร โดยเข้าไปอ่านในเมนูด้านบน หรือ ที่ tag ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน หรือ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ได้ครับ

ในส่วนของบทความนี้ เราจะมาศึกษาวิธีการปรับ ห้องทํางาน และ เคล็ดลับในการ แก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน โดยใช้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ในการจัด ฮวงจุ้ย ห้องทํางาน ซี่งสามารถแบ่งออกได้เป็น  3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ ห้องทำงานของผู้บริหาร

 • ห้องทํางาน ของผู้บริหาร ลักษณะห้องทำงาน จะเป็นห้องที่เป็นสัดส่วน หรือ อาจจะมี โต๊ะทำงานของเลขา เพิ่มเข้ามาอีก 1 ตัว เป็นห้องที่มี ประตู เปิด ปิด ซึ่งสามารถ สร้างวงจร ฮวงจุ้ย  จากการแยกส่วนออกจากวงจรของ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน โดยในการหาตำแหน่ง ห้องทำงานที่ดี ซึ่งจะต้องทำการ วัดองศาของ ตัวอาคาร แล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาตำแหน่งของ ห้องทำงาน ที่มีพลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุด เพื่อเป็นตำแหน่งของ ห้องทำงานผู้บริหาร และ การกำหนดทิศทางการหัน โต๊ะทำงานของ ผู้บริหาร ให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ของตัวอาคารนั้นๆ จากนั้นให้แบ่งเฉพาะพื้นที่ของ ห้องทำงานผู้บริหาร โดยแบ่งออกเป็น 8 ทิศ และ ทำการกระตุ้นเสริมพลังงาน ฮวงจุ้ย ของห้องทำงานผู้บริหาร ด้วยการทดลอง โดยการตั้ง ของตกแต่งห้องที่เป็น ธาตุต่างๆ ในแต่ละทิศ ทิศละ 3 วัน แล้วจึงสังเกตุถึง ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โครงการ หรือ แผนงานต่างๆ ที่เราได้สั่งการลงไป ประสบความสำเร็จ หรือไม่ โดยการใช้ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน หรือของตกแต่งห้องที่เป็น ธาตุต่างๆ

วิธีการกระตุ้นเสริมพลังงาน ฮวงจุ้ยห้องทํางาน ของผู้บริหาร หรือ ห้องทำงาน ที่แยกเป็นสัดส่วน โดยการใช้ของตกแต่งสวยๆ

นาฬิกาดิจิตอล

 1. เฟอร์นิเจอร์ หรือ ของตกแต่งห้องทำงาน ที่เป็น ธาตุไฟ เช่น นาฬิกาดิจิตอลที่มีไฟกระพริบ สีแดง สีชมพุ หรือ สีส้ม รูปภาพที่มีเน้นสีของ ธาตุไฟ หรือ หมอนอิงหลัง ที่มีโทนสีของ ธาตุไฟ
 2. เฟอร์นิเจอร์ หรือ ของตกแต่งห้องทำงาน ที่เป็น ธาตุดิน เช่น วัสดุที่ทำจากดินเผา หรือ ของตกแต่งห้อง ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือ รูปภาพที่มีโทนสีของ ธาตุดิน เช่น สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล โมเมนตั้มลูกเหล็ก
 3. เฟอร์นิเจอร์ หรือ ของตกแต่งห้องทำงาน ที่เป็น ธาตุทอง เช่น โมเมนตั้มลูกเหล็ก วัตถุทรงกลมที่เป็น สีเงิน สีขาว หรือ สีทอง รูปภาพที่อยู่ในโทนสีของ ธาตุทอง คือ สีเงิน สีขาว หรือ สีทอง เครื่องพ่นไอน้ำ
 4. เฟอร์นิเจอร์ หรือ ของตกแต่งห้องทำงาน ที่เป็นธาตุน้ำ เช่น ตำแหน่งน้ำพุ ตู้ปลา หรือ เครื่องผลิตไอน้ำ อโม่า รูปภาพที่มีโทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ
 5. เฟอร์นิเจอร์ หรือ ของตกแต่งห้องทำงาน ที่เป็นธาตุไม้ เช่น วัสดุที่ทำจากไม้ หรือ รูปภาพที่มีโทนสีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียว

ในการจัด ฮวงจุ้ย ห้องทํางาน ผู้บริหาร และ การปรับ แก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ของผู้บริหาร ควรใช้วัสดุที่ไม่มีขนาด ใหญ่เกินกว่าในส่วนของ วัตถุที่นำมาจัด ฮวงจุ้ยที่ทำงาน และ ในแต่ละทิศไม่ควรมี ธาตุที่นำมาใช้เกินกว่า 1 ชนิด เช่น ในทิศเหนือของ ห้องทำงาน ถ้าตั้ง ธาตุไฟ ในตำแหน่งนี้แล้ว เกิดพลังงานที่ดี ตามที่เราได้สังเกตุดู ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็จะต้องตั้งได้เฉพาะ ธาตุไฟ เท่านั้นห้ามนำ ของตกแต่งห้องทำงานที่เป็น ธาตุชนิดอื่นมาติดตั้งเพิ่ม

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยห้องทำงาน และ วิธีการปรับ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน  แบบง่ายๆ ด้วยตัวท่านเอง

 • ห้องทำงาน โดยส่วนใหญ่จะมีแผนกต่างๆ จัดเรียงอยู่ภายในห้องๆ เดียวกัน โดยมีฉากกั้น เพื่อแบ่งแผนกต่างๆ ออกจากกัน ในการ แก้ฮวงจุ้ย ห้องทำงาน ที่ถูกต้องควรจะปรับ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ตามที่ได้คำนวณด้วยศาสตร์ของ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เพื่อกำหนด ทิศทางที่ดี สำหรับการจัดวางตำแหน่งของ โต๊ะทำงานในแต่ละแผนก ตามที่ได้คำนวณไว้ การหันโต๊ะทำงาน

 • ห้องทํางาน ที่ใช้เป็นทั้ง บ้านพัก และ ห้องทำงาน หรือ คอนโดมิเนียม เป็น ที่ทำงาน ในการ จัดฮวงจุ้ย ห้องทำงาน ควรจะต้องกำหนดทิศทาง โชคลาภ ของ บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม ที่วัดจาก เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ กล้องส่ององศา และ คำนวณวิเคราะห์หาทิศทาง โชคลาภ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงหัน โต๊ะทำงาน ไปในทิศทาง โชคลาภ ตามที่ได้คำนวณไว้
 • การหัน โต๊ะทำงาน ไปในทิศทางที่ดี เป็นอันดับแรก ให้เราแบ่งตัวอาคาร ทั้งหมดออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ซ้าย ขวา และ ด้านหลัง ของตัวอาคาร จากนั้นทดลองหัน โต๊ะทำงาน ไปในด้านต่างๆ ด้านละ 5 วัน แล้วลองสังเกตดูว่า ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งใน การทำงาน และ ด้านสุขภาพ เช่น สมมุติว่าทดลองหัน โต๊ะทำงาน ไปทิศด้านหน้าของ อาคาร งานที่ได้ทำการติดต่อไว้ แล้วรอลูกค้า ตัดสินใจ เมื่อทำการหัน โต๊ะทำงาน ภายใน 5 วัน แล้วปรากฏว่า ลูกค้าตัดสินใจ ตกลง ก็ให้ยึดถือว่า ทิศด้านนี้ เป็นทิศที่ดีในการหัน โต๊ะทำงาน สำหรับเรา และ เมื่อได้ทิศที่ดีแล้ว ไม่ควรที่จะ เปลี่ยนแปลงไปในทิศ อื่นๆ อีก ชั้นวางเอกสารในห้องทำงาน

 • ชั้นวางของ มุมตู้ด้านหลัง หรือ มุมแหลมด้านหลัง ของ โต๊ะทำงาน บางท่านอาจเคยได้ยินมาว่า จะทำให้การทำงานมีแต่ ถูกเอาเปรียบ หรือ จะมีคนจะแอบแทงข้างหลัง มุมแหลมต่างๆ ไม่ได้ส่งผลใดๆ ต่อ หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ แต่มีผลต่อความปลอดภัย ควรจะจัดเก็บ ของบนชั้นวางของ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสวยงาม เพราะมีผลต่อสภาพจิตใจ ทำให้รู้สึกสดชื่น หรือ ปลอดโปร่ง ในการทำงาน
 • โทนสีของ ฮวงจุ้ย ห้องทํางาน ต้องไม่เป็นโทนสีของ ธาตุ ที่ไม่ได้ปะทะกัน เช่น พื้นของห้องทำงาน ปูกระเบื้องสีเขียว ซึ่งเป็นโทนสีของ ธาตุไม้ แต่ทาสีผนัง สีขาว หรือ สีครีม ซึ่งเป็นโทนสีของ ธาตุทอง ทำให้เป็นธาตุ ที่ปะทะ ซึ่งกันและกัน ในการ แก้ฮวงจุ้ย ห้องทำงานที่เป็น โทนสี เช่นนี้ แก้ไขโดยการใช้ เก้าอี้ โต๊ะทำงาน หรือ พรม สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน มาแก้ไข ฮวงจุ้ยห้องทํางาน ของห้องนี้ ห้องทำงาน ผู้บริหาร

 • ห้องทำงานผู้บริหาร ควรที่จะมีหน้าต่างที่สามารถ เปิดชมวิวด้านนอกอาคาร เพื่อที่จะผ่อนคลายทางสภาพจิตใจ ซึ่งจะเกิดผลต่อการใช้ความคิด นโยบายในการบริหาร โดย หน้าต่างจะอยู่ด้านหน้าของโต๊ะทำงาน หรือ ด้านหลัง ของ โต๊ะทำงาน ก็ได้
 • หน้าต่างด้านหลังของ โต๊ะทำงาน บางท่านอาจเข้าใจ ว่าไม่ควรที่จะมี หน้าต่าง อยู่ด้านหลังของ โต๊ะทำงาน เพราะจะได้นั่งหลังพิงกับ ภูเขา ตาม หลักฮวงจุ้ย แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อเราปิดหน้าต่าง ในขณะทำงาน บานหน้าต่างก็จะกลายเป็นผนัง อีกด้านหนึ่ง ขึ้นมาทันที
 • ตำแหน่งของ โต๊ะทำงาน ที่อยู่ใต้คาน มีวิธีการแก้ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ในกรณีนี้อยู่ 2 วิธี คือ

1.ให้ทำฝ้าเพื่อปรับระนาบของ เพดาน กับคาน ให้เป็นแนวระดับเดียวกัน เพื่อปรับความสมดุลของ พลังงานที่อยู่ใน ห้องทำงาน ซึ่งในกรณีของ โต๊ะทำงาน ที่อยู่ในตำแหน่งใต้คาน จะมีแรงกด มากกว่าส่วนอื่นๆ และ ไม่มีวัสดุใดๆ ในทาง ฮวงจุ้ย ที่นำมาแขวนแล้วสามารถ แก้ฮวงจุ้ย ของตำแหน่งที่เป็นคานได้

2.ให้ย้าย โต๊ะทำงาน ให้พ้นจากตำแหน่งของคาน โดย ยึดตำแหน่งที่นั่งของเรา เป็นหลัก ให้ร่างกายของเราพ้นจากใต้คาน เพราะจะส่งผล ต่อสุขภาพ และ งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายมา เนื่องจากแรงกดของพลังงาน ที่อยู่ใต้คาน

 • สำหรับ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ของผู้ที่จะต้องนั่งทำงาน ใต้โคมไฟนีออน และ จากที่เคยได้ยินมาว่า ห้ามนั่งทำงาน ใต้โคมไฟที่เป็นซี่ๆ เหมือนใบมีด จะทำให้ เกิดความเครียด ปวดหัว และ เหมือนโดนมีดสับอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความเป็นจริงไม่มีผลใดๆ ในหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เป็นเพียงความเชื่อที่ทำให้เราวิตกกังวล จนทำให้เราเครียด มากกว่า
 • สำหรับ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ที่นั่งอยู่ในตำแหน่ง ตรงกับประตู ถ้าเป็นทิศทางที่ดี จะมีพลังมากกว่า ตำแหน่งอื่นๆ แต่ถ้าเป็นทิศที่ไม่ดี ให้ย้ายตำแหน่ง เปลี่ยนทิศทางในการหัน โต๊ะทำงาน หรือ ปิดประตู โต๊ะทำงาน ที่นั่งหันหน้าชนกัน

 • สำหรับ ห้องทํางาน ที่มี โต๊ะทำงาน ลักษณะที่นั่งหันหน้าชนกัน ถ้าทำงานภายในแผนกเดียวกัน จะไม่เป็นผลดี เพราะจะมีแนวคิดที่สวนทางกัน และ จะได้รับพลังงาน ฮวงจุ้ย จากทิศที่แตกต่างกัน ห้องทำงานในห้องนอน

 • สำหรับผู้ที่จำเป็นที่จะต้อง ทำงานภายใน ห้องนอน ให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และ เปิดประตูห้องนอนไว้ ก่อนที่จะเข้านอน 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการปลดปล่อยให้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ จากเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สลายตัวออกจากห้องนอน

สำหรับเคล็ดลับในการ แก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน และ ฮวงจุ้ยห้องทํางาน ที่ผมได้นำมาเสนอในบทความนี้ เพื่อให้ทุกๆ ท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการ แก้ฮวงจุ้ย สำนักงาน หรือ โต๊ะทำงาน ได้ด้วยตัวของท่านเอง โดยอย่าลืมสังเกตุ ดูความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถจัด ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ของท่านให้มีความเจริญรุ่งเรือง ได้ไม่ยาก ครับ

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649