Now reading

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน เปิด ประตู รับโชคทั้ง 8 ทิศ ด้วยศาสตร์ ปัญจธาตุ

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน เปิด ประตู รับโชคทั้ง 8 ทิศ ด้วยศาสตร์ ปัญจธาตุ
วิธีการจัด ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน เปิด ประตู รับโชคทั้ง 8 ทิศ ด้วยศาสตร์ ปัญจธาตุ

เทคนิคการจัด ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน เพื่อรับพลัง ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน ในแต่ละทิศ

ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน เป็นสิ่งที่ควรศึกษาไว้ ซึ่งในการ จัดฮวงจุ้ย ตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ จะมุ่งเน้นในเรื่องการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน เชิงพลังงาน และ การจัดการเรื่อง อากาศ กับ ทิศทางการไหลเข้าของ อากาศ ฉะนั้น บริเวณหน้าบ้าน จะต้องมีพลังงานที่ดี ไหลเข้ามาหล่อเลี้ยง ภายในตัวอาคารของเรา ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมี ลานพักพลังงานที่ดี โดยการปรับเปลี่ยน หน้าบ้าน หรือ พื้นที่หน้าร้าน ให้มี ลานพักพลังงานที่ดี ก่อนที่เราจะเริ่มการจัด ฮวงจุ้ย

ลานพักพลังงาน ที่จะมาใช้ในการจัด ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี เพื่อให้เป็น ฮวงจุ้ย หน้าบ้าน ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ หากถนน ที่วิ่งผ่าน หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน เปรียบเหมือนสายน้ำ ลานพักพลังงาน ก็คือ บ่อพักน้ำเพื่อชะลอ กระแสพลังงาน ให้มากักเก็บอยู่ในบริเวณ ด้านหน้าบ้าน หรือ ร้านค้า เพื่อให้มีพลังงานที่ดี สะสมอยู่จำนวนมากๆ ก่อนจะนำพลังงาน เข้าสู่ภายในตัวอาคาร เพื่อใช้ในการจัด ฮวงจุ้ยอาคาร ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยคอนโด ฮวงจุ้ยร้านค้า ฮวงจุ้ยร้านอาหาร หรือ ฮวงจุ้ยธุรกิจ ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ถ้าหากเป็น ร้านค้า หรือ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่อยู่ติดกับถนน และถ้าถนนสายนั้นมีรถวิ่งเร็วมาก ลานพักพลังงาน ยิ่งมีความจำเป็นมาก ในการชะลอกระแส และ กักเก็บพลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ไหลมาตามถนน ซึ่ง ลานพักพลังงาน สำหรับ ฮวงจุ้ยร้านค้า หรือ ฮวงจุ้ยธุรกิจ ต่างๆ ผมจะขอยกยอดไปไว้ ในบทความที่เกี่ยวข้องกับ การจัด ฮวงจุ้ยร้านค้า หรือ ฮวงจุ้ยธุรกิจ ครับ

ต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการจัด ฮวงจุ้ย หน้าบ้าน ซึ่งในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยที่พักอาศัย โดยทั่วๆ ไป จะมี ลานพักพลังงาน หรือ ด้านหน้าบ้าน ที่โล่ง โปร่งสบาย ซึ่งในปัจจุบันนี้ ค่อนข้างที่จะหาได้ยาก หรือ อาจจะเป็นบ้านที่มีราคา ค่อนข้างสูง การที่จะจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ให้เป็น ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน สำหรับลักษณะบ้านที่ไม่มี ลานพักพลังงงาน คือ บ้านที่อยู่ติดกับถนน เช่น ตึกแถว ทาวน์โฮม หรือ ทาวน์เฮ้าส์ ให้เราใช้ เทคนิคดังต่อไปนี้

 • หน้าบ้าน ที่ดี บริเวณหน้าบ้าน ห้ามมีถังขยะ หรือ ชั้นวางรองเท้า เพราะจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์และเป็นผลเสีย ต่ออากาศที่ไหล เข้าสู่ภายในตัวบ้าน แต่ถ้าหากจำเป็นที่จะต้องมี ถังขยะ ควรใช้ถังขยะแบบมีฝาปิดมิดชิด หรือ จำเป็นที่จะต้องมี ชั้นวางรองเท้า ก็ควรหาตู้เก็บรองเท้า ที่มิดชิด โดย ให้เรานึกถึงหลักการง่ายๆ หากเราสูดดมมลพิษเข้าสู่ร่างกายบ่อยๆ ก็จะทำให้ป่วยได้ง่าย ตัวบ้านก็เช่นกัน ควรป้องกัน มลพิษ ที่มากับ อากาศ ที่ไหลเข้าสู่ภายในบ้าน ครับ
 • หน้าบ้าน ที่ดี ไม่ควรให้มีน้ำเสีย ขังอยู่บริเวณหน้าบ้าน เพราะจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ ฮวงจุ้ยบ้าน เนื่องจากอากาศที่ไหล เข้าสู่ ตัวบ้านจะนำพาพลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ไม่ดี เข้าสู่ภายในบ้าน
 • การจอดรถขวางทางลม ที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้าน ในกรณีนี้ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ ก็ควรหลีกเลี่ยง แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้พิจารณา สีของ ตัวรถว่า เป็นโทนสีของ ธาตุ อะไรจะส่งผลอย่างไรกับ ฮวงจุ้ยบ้าน เช่น ถ้ารถยนต์เป็นสีแดง ซึ่งเป็น ธาตุไฟ และ เมื่อวัดองศาด้วย กล้องวัดองศา แล้วนำมาคำนวณด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ซึ่ง ถ้าหากตำแหน่งนั้น ไม่ต้องการ ธาตุไฟ ให้ลดพลังงานของ ธาตุไฟ ด้วย ธาตุดิน โดยใช้โทน สีน้ำตาล หรือ สีเหลือง ในบริเวณโรงจอดรถ เพื่อปรับ ฮวงจุ้ยบ้าน ให้เกิดสมดุล
 • สำหรับหน้าบ้านที่มี เสาไฟฟ้าอยู่บริเวณหน้าบ้าน การที่จะจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ที่มีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้าน ให้ได้ ให้ใช้วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน ที่ผมเคยเขียนไว้ เข้ามาช่วย ครับ ฮวงจุ้ย หน้าบ้าน

 • การจัด ฮวงจุ้ย ถ้าหากหน้าบ้าน หันไปตรงกับ ช่องลม ถนน หรือ ทางสามแพร่ง ให้ตรวจดูว่า ช่องลม หรือ ทางสามแพร่ง นั้นมาจากทิศทางใด ให้ใช้วิธีการจัด วงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ดังที่ผมได้เขียนไว้ในบทความ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ที่ดี เปิดแล้วมีโชคไหลเข้าตลอด เข้ามาช่วย เพื่อปรับเปลี่ยนกระแสพลังงาน ให้มาส่งเสริม บ้านของเรา

ดังนั้น ผมจึงได้นำ วิธีการจัด ฮวงจุ้ย หน้านบ้าน โดยใช้ เทคนิคของ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ มาใช้เพื่อรับพลัง ซึ่งในแต่ละทิศ จะ แบ่งออกเป็น ทั้งหมด 8 ทิศ ดังนี้

8 ลิ่มทิศ

วิธีการปรับ ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน ทั้ง 8 ทิศ

 • บ้าน ที่หันหน้าไปทาง ทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศหลักของธาตุน้ำ วิธีการกระตุ้นพลังงานของ ธาตุน้ำ โดยการปรับ ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุไม้ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุน้ำ ซึ่งเป็น ธาตุ ประจำทิศเหนือ เช่น วัตถุมีรูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ โมบายที่ทำจากไม้ หรือ วัสดุที่ทำจากไม้ โดยเน้นโทน สีเขียว ในทิศนี้
 • บ้าน ที่หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศหลักของธาตุดิน การกระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน โดยการปรับ ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการ ใช้ประตูสีขาว หรือ ประตูที่ทำจาก สแตนเลส เพื่อนำมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปใน ทิศนี้ให้เป็น ฮวงจุ้ย หน้าบ้านที่ดี
 • บ้าน ที่หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศหลักของธาตุไม้ การกระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ซึ่งเป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออก โดยการ ใช้ประตูที่มีโทน สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีแดง เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ยประตู ที่หันไปในทาง ทิศนี้ ให้เป็นฮวงจุ้ย หน้าบ้านที่ดี
 • บ้านที่หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศหลักของธาตุไม้ การกระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตู หน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อให้มา รับพลังจาก ธาตุไม้ ซึ่งเป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยการ ใช้ประตูที่มีโทน สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีแดง เพื่อนำมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้ให้เป็น ฮวงจุ้ย หน้าบ้าน ที่ดี
 • บ้าน ที่หันหน้าไปทาง ทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศหลักของธาตุไฟ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไฟ โดยการ ปรับฮวงจุ้ย ประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุดิน เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไฟ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศใต้ โดย ใช้ประตู สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีน้ำตาล เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้ให้เป็น ฮวงจุ้ย หน้าบ้าน ที่ดี
 • บ้านที่หันหน้าไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน โดยการ ปรับฮวงจุ้ย ประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ใช้ประตูสีขาว หรือ ประตูที่ทำจาก สแตนเลส เพื่อมา ปรับฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้ให้เป็น ฮวงจุ้ย หน้าบ้านที่ดี
 • บ้านที่หันหน้าไปทาง ทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศหลักของธาตุทอง การกระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง โดยการ ปรับฮวงจุ้ย ที่ประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ซึ่งเป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตก เช่น ใช้ประตูที่มีโทน สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ หรืออาจจะ ใช้พรมเช็ดเท้า สีน้ำเงิน เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ที่ประตูหันไปในทาง ทิศนี้ให้เป็น ฮวงจุ้ย หน้าบ้านที่ดี
 • บ้านที่หันหน้าไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศหลักของ ธาตุทอง การกระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง โดยวิธีการปรับ ฮวงจุ้ย ที่ประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ซึ่งเป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตก เช่น ให้ใช้ประตูที่มีโทน สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีน้ำเงิน เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้ให้เป็น ฮวงจุ้ย หน้าบ้านที่ดี

เทคนิคในการจัด ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน เพื่อรับโชค ทั้งหมด 8 ทิศ ที่ผมนำมาเสนอนี้ จะต้องปรับ ธาตุ ให้สมดุลกับ ฮวงจุ้ย ภายในบ้าน ตาม องศา ที่ทำการวัดจาก กล้องส่ององศา แล้วนำมาคำนวณด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ซึ่งหากท่านที่ทดลองฝึก การวัดองศา ของบ้านท่านเองแล้ว สามารถส่อง องศาที่วัดได้ หรือ พิกัดทางดาวเทียม มาสอบถามผมได้ที่ Fanpage : ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน ว่าบ้านของท่าน องศาเป็นอย่างไร ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เพื่อปรับ หน้าบ้านของท่านให้มี พลังงานทาง ฮวงจุ้ยบ้าน ที่ดี และ เกิดเป็น ฮวงจุ้ย ที่มีมีแต่ โชคลาภ ตลอดไป ครับ

อ่านบทความ ฮวงจุ้ยบ้าน

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649