Now reading

การเลือก สีทาบ้าน โดย ใช้ของตกแต่งสวยๆ ให้ถูกโฉลกราศี ตามหลัก ฮวงจุ้ย

การเลือก สีทาบ้านโดย ใช้ของตกแต่งสวยๆ ให้ถูกโฉลกราศี ตามหลัก
การเลือก สีทาบ้าน โดย ใช้ของตกแต่งสวยๆ ให้ถูกโฉลกราศี ตามหลัก ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน กับสีของ หลังคาบ้าน มีความสำคัญอย่างไร

ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน และ หลังคาบ้าน มีความสำคัญค่อนข้างมาก เพราะ สีที่ทาบ้าน กับ โทนสีของหลังคา จะส่งผลต่อการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน เนื่องจาก ในหลักของ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่ใช้ธาตุต่างๆ มาเป็นตัวแปร และ ปรับสมดุลในการ จัดฮวงจุ้ย ซึ่งโทนสีของวัตถุต่างๆ ที่เป็นธาตุ ชนิดหนึ่งที่จะต้องนำมา พิจารณาในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ซึ่งมักจะมีคำถามอยู่บ่อยๆ ว่า บ้านควรใช้โทนสีอะไร ถึงจะส่งผลดีต่อ โชคลาภ หน้าที่การงาน การเงิน หรือ ความรัก

หลักการพิจารณา ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน และ สีของหลังคาบ้าน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

สีทาบ้าน และ สีของหลังคาบ้าน อันดับแรกที่จะต้องนำมาพิจารณา คือ โทนสีของที่ทาบ้านที่จะต้องไม่เป็น ธาตุที่ทำลาย หรือ ปะทะกัน กับโทนสีของ หลังคาบ้านยกตัวอย่าง เช่น

ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน

บ้านหลังนี้ที่ใช้โทนสีหลังคา สีแดง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ และ ทาสีบ้านบ้าน สีขาว ที่โทนสีของเป็น ธาตุทอง ซึ่งโทนสีของ ธาตุทอง และ ธาตุไฟ เป็นโทนสีที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน ซึ่งถ้าหากในกรณีที่ ลักษณะบ้าน ที่ใช้โทนสีแบบนี้ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ จะส่งผลที่ไม่ดีต่อ ผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งเราสามารถนำโทนสี สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาแก้ไขปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบประตู หน้าต่าง หรือ สามารถทาเป็นสีทูโทน ได้โดยทาที่ ฝาผนังด้านล่าง ของตัวอาคาร เป็นต้น

วงจรทำลาย

วงจรของ ธาตุ ที่ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน

โทนสีของ ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน และสีของ หลังคาบ้าน สีไหนบ้าง ที่เป็นสีของธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ธาตุที่ ปะทะกัน

 • บ้านที่มีโทนสีของ หลังคาบ้าน และ สีทาบ้าน ที่ใช้โทนสี แดง ส้ม หรือ ชมพู ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ ที่เป็นโทนสีของธาตุ ที่ปะทะพลังงานกับ สีขาว สีเงิน (เมทัลชีท) หรือ สีทอง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง แต่ถ้าจะปรับสมดุล ฮวงจุ้ย สีทาบ้าน หรือ หลังคาบ้าน เราสามารถใช้โทน สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาแก้ไขปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบประตู หน้าต่าง หรือ สามารถทาเป็นสีทูโทน ได้โดยทาที่ ฝาผนังด้านล่าง ของตัวอาคาร
 • บ้านที่มีโทนสีของ หลังคาบ้าน และ สีทาบ้าน ที่ใช้โทน สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน ที่เป็นโทนสีของธาตุ ที่ปะทะพลังงานกับ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ แต่ถ้าจะปรับสมดุล สีทาบ้าน หรือ หลังคาบ้าน เราสามารถใช้โทน สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาแก้ไขปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบประตู หน้าต่าง หรือ สามารถทาเป็นสีทูโทน ได้โดยทาที่ ฝาผนังด้านล่าง ของตัวอาคาร
 • บ้านที่มีโทนสีของ หลังคาบ้าน และ สีทาบ้าน ที่ใช้โทน สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง ที่เป็นโทนสีของธาตุ ที่ปะทะพลังงานกับ สีเขียว ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไม้ แต่ถ้าจะปรับสมดุล ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน หรือ หลังคาบ้าน เราสามารถใช้โทน สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาแก้ไขปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบประตู หน้าต่าง หรือ สามารถทาเป็นสีทูโทน ได้โดยทาที่ ฝาผนังด้านล่าง ของตัวอาคาร ฮวงจุ้ย สีทาบ้าน
 • บ้านที่มีโทนสีของ หลังคาบ้าน และ สีทาบ้าน ที่ใช้โทน สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ ที่เป็นโทนสีของธาตุ ที่ปะทะพลังงานกับ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ แต่ถ้าจะปรับสมดุล ฮวงจุ้ย สีทาบ้าน หรือ หลังคาบ้าน เราสามารถใช้โทน สีเขียว ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไม้ ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาแก้ไขปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบประตู หน้าต่าง หรือ สามารถทาเป็นสีทูโทน ได้โดยทาที่ ฝาผนังด้านล่าง ของตัวอาคาร
 • บ้านที่มีโทนสีของ หลังคาบ้าน และ สีทาบ้าน ที่ใช้โทน สีเขียว ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไม้ ที่เป็นโทนสีของธาตุ ที่ปะทะพลังงานกับ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน แต่ถ้าจะปรับสมดุล ฮวงจุ้ย หรือ หลังคาบ้าน เราสามารถใช้โทน สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาแก้ไขปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบประตู หน้าต่าง หรือ สามารถทาเป็นสีทูโทน ได้โดยทาที่ ฝาผนังด้านล่าง ของตัวอาคาร

สำหรับท่านที่กำลังจะ ทาสีบ้านใหม่ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย เพื่อส่งเสริม โชคลาภ การงาน การเงิน หรือ ความรัก เราจะต้องเลือก สีของตัวบ้าน ที่เรากำลังจะทา ให้เป็นโทนสีที่ ส่งเสริมพลังงานของ ธาตุ ซึ่งกัน และ กัน โดยยึดสีของ หลังคาบ้านเป็นโทนสี ตั้งต้น ดังต่อไปนี้

วงจรทำลาย

รูปวงจรโทนสีของ ธาตุ ที่ส่งเสริมกัน

วิธีการเลือก สีทาบ้าน ให้เข้ากับ สีของหลังคาบ้าน ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย

 • โทนสีของ หลังคาบ้าน สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ สีที่ถูกโฉลก และ ส่งเสริมพลังงานให้ ฮวงจุ้ยบ้าน คือ โทนสีเขียว ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไม้ โดยสีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้โทนสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า โทนสีของ หลังคาบ้าน
 • โทนสีของ หลังคาบ้าน สีเขียว ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไม้ สีที่ถูกโฉลก และ ส่งเสริมพลังงานให้ ฮวงจุ้ยบ้าน คือ โทน สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ โดยสีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้โทนสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า โทนสีของ หลังคาบ้าน
 • โทนสีของ หลังคาบ้าน สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ สีที่ถูกโฉลก และ ส่งเสริมพลังงานให้ ฮวงจุ้ยบ้าน คือ โทน สีน้ำตาล หรือ สีเหลือง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน โดยสีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้โทนสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า โทนสีของ หลังคาบ้าน
 • โทนสีของ หลังคาบ้าน สีน้ำตาล หรือ สีเหลือง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน สีที่ถูกโฉลก และ ส่งเสริมพลังงานให้ ฮวงจุ้ยบ้าน คือ โทน สีขาว หรือ สีครีม ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง โดยสีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้โทนสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า โทนสีของ หลังคาบ้าน
 • โทนสีของ หลังคาบ้าน สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง หรือ หลังคาที่ทำจาก เมทัลชีท สีเงิน สังกะสี ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง สีที่ถูกโฉลก และ ส่งเสริมพลังงานให้ ฮวงจุ้ยบ้าน คือ โทน สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ โดยสีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้โทนสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า โทนสีของ หลังคาบ้าน

ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน และ สีหลังคา ที่ถูกโฉลก ประจำวันเกิด ใน ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนเกิดวันอาทิตย์ คือ สีเขียว สีม่วง และ สีดำ แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน
 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนเกิดวันจันทร์ คือ สีม่วง สีส้ม และ สีฟ้า แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน
 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนเกิดวันอังคาร คือ สีส้ม สีดำ และ สีแดง แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน
 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนเกิดวันพุธ คือ สีน้ำเงิน สีดำ สีเหลือง และ สีฟ้า แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน
 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนเกิดวันพฤหัสบดี คือ สีแดง สีเหลือง และ สีเขียว แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน
 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนเกิดวันศุกร์ คือ สีดำ สีฟ้า และ สีส้ม แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน
 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนเกิดวันเสาร์ คือ สีแดง สีฟ้า และ สีม่วง แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน

ในบทความนี้ที่ผมได้นำ เคล็ดการใช้โทนสี ในการจัด ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน และ หลังคาบ้าน ที่เป็นโทนสีที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ และ วิธีการ แก้ฮวงจุ้ย ในกรณีที่เป็นโทนสี ที่ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน เพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับ ฮวงจุ้ยบ้าน ของท่าน ด้วยตัวของท่านเอง ครับ
อ่านบทความ ฮวงจุ้ยบ้าน

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649