Now reading

เจาะลึก ฮวงจุ้ยประเทศไทย ทำเนียบ รัฐสภาแห่งใหม่

เจาะลึก ฮวงจุ้ยประเทศไทย ทำเนียบ รัฐสภาแห่งใหม่ ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ
เจาะลึก ฮวงจุ้ยประเทศไทย ทำเนียบ รัฐสภาแห่งใหม่

บทวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยประเทศไทย ทำเนียบ รัฐสภา แห่งใหม่

ฮวงจุ้ยประเทศไทย ถ้าหากเราวิเคราะห์ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ยชัยภูมิ ทำเลที่ตั้งของ ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็น ชัยภูมิ ที่แทบจะสมบูรณ์แบบที่สุด ตาม หลักฮวงจุ้ย เพราะ ชัยภูมิประเทศไทย ที่มีทั้งภูเขาที่สวยงาม และ สายน้ำที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง ฮวงจุ้ยประเทศไทย มี ชัยภูมิที่มีครบทุกลักษณะ ตามตำรา ฮวงจุ้ย

แผนที่ประเทศไทย

ชัยภูมิ ที่เป็นส่วนสำคัญ ของ ฮวงจุ้ยประเทศไทย ตามหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

  • ทางด้านทิศเหนือที่มีชัยภูมิ เต่าดำ ตาม หลักฮวงจุ้ย คือ ชัยภูมิ มีเทือกเขาอยู่ทางด้านทิศเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นภูเขาที่ลดหลั่นลงมาจากประเทศจีน ผ่านประเทศพม่า และประเทศลาว ช่วยปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับ ประเทศไทย จึงส่งผลให้ ประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในภูมิประเทศแถบนี้ ที่ไม่เคยสูญเสียเอกราชให้กับ ประเทศ อื่น
  • ทางด้านทิศใต้ที่มีชัยภูมิ หงส์แดง ตาม หลักฮวงจุ้ย คือ ชัยภูมิ ที่มีลักษณะเป็นลานโล่งกว้าง ตั้งแต่จังหวัด นครสวรรค์ มาจนถึง กรุงเทพมหานคร จนถึงอ่าวไทย
  • ทางด้านทิศตะวันออกที่มีชัยภูมิ มังกรเขียว ตาม หลักฮวงจุ้ย คือ ชัยภูมิ ที่เป็นเทือกเขาบริเวณ ประเทศลาว ทอดยาวมาจนถึงประเทศ กัมพูชา อีกทั้งบริเวณที่ราบสูงในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีระดับความสูงมากกว่า กรุงเทพมหานคร และมีลักษณะโอบล้อม จึงส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองใน กรุงเทพมหานคร
  • ทางด้านทิศตะวันตกที่มีชัยภูมิ เสือขาว ตาม หลักฮวงจุ้ย คือ ชัยภูมิ ที่มีเทือกเขาตะนาวศรีที่มีความสูงใหญ่ และ อุดมสมบูรณ์ ทอดยาวไปรับ กระแสมังกรภูเขา ที่ไหลลงมาจาก ประเทศจีน ผ่านประเทศพม่า ผ่านจังหวัดตาก และมาสิ้นสุดที่จังหวัดระนอง จึงส่งพลังไปสู่ เกาะ ภูเก็ต

ตำแหน่งท้องมังกร ในประเทศไทย

ตำแหน่งท้องมังกร และ มังกรน้ำ ที่มีผลต่อ ฮวงจุ้ยประเทศไทย

อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อ ฮวงจุ้ย ประเทศไทย ก็คือ มังกรน้ำ หรือ สายน้ำ ที่หล่อเลี้ยง และ นำพาความอุดมสมบูรณ์ มาสู่ประเทศไทย โดยมี แม่น้ำ ปิง วัง ยม และ น่าน ที่ไหลมาหล่อเลี้ยงตั้งแต่ภาคเหนือ ไหลมารวมตัวกันที่ จังหวัด นครสวรรค์ เกิดเป็น แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลลงมา ผ่าน  กรุงเทพมหานคร จนไปสิ้นสุดที่ อ่าวไทย และ ในตำแหน่งที่ตั้งของ  กรุงเทพมหานคร ที่มีสายน้ำตวัดขึ้นมา เหมือนดังถุงเงินที่สามารถ กักเก็บพลังงานทางจนได้มีการขนานนาม ในวงการ ฮวงจุ้ย ว่าเป็น ตำแหน่งท้องมังกร ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่นำพาความเจริญมาสู่ ประเทศไทย

จนกระทั่งได้มีการขุด คลองลัดโพธิ์ ซึ่งเป็นคลองที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสถึง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ว่าเป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลง หากบริหารจัดการให้ถูกต้องก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ และ ได้ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดย โครงการ คลองลัดโพธิ์ ได้ออกแบบมาเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ ของประชาชน จากปัญหาน้ำท่วม แต่ในวงการ ฮวงจุ้ย ประเทศไทย ได้นำมาวิจารณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ตกต่ำลงมา เพราะมีการไปทำการเจาะ ที่ตำแหน่งท้องมังกร จึงส่งผลทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุควิกฤติ

ในบทความนี้ผมได้วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย ของประเทศไทย ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ว่าเหตุใดสภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ถึงได้เข้าสู่ยุควิกฤติ เกิดจากสาเหตุใด และ ควรแก้ไข ในส่วนใดบ้าง เพื่อนำพาความเจริญรุ่งเรือง มาสู่ประเทศชาติ

อันดับแรกเราลองวิเคราะห์ถึง ชัยภูมิของ ตำแหน่งท้องมังกร ที่หลายๆ ท่านอาจจะคิดว่า เป็นตำแหน่งที่นำพา ความเจริญมาสู่ ประเทศไทย

ตำแหน่งสำคัญในประเทศไทย

ในการวิเคราะห์ ฮวงจุ้ย ของแต่ละประเทศ ต้องเริ่มต้นจาก ตำแหน่งที่ตั้งของ ทำเนียบรัฐบาล และ รัฐสภา เพราะ ฮวงจุ้ยอาคาร ของ ทำเนียบรัฐบาล และ รัฐสภา เป็นตำแหน่งที่ตั้งของ ทำเนียบรัฐบาล และ รัฐสภา ของประเทศไทย ไม่ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งของ ท้องมังกร มาตั้งแต่แรก  ดังนั้นในการขุด คลองลัดโพธิ์ จึงไม่ได้ส่งผลใดๆ ต่อ ฮวงจุ้ย ประเทศไทย  และในตำแหน่งที่ตั้งของ อาคารรัฐสภา และ ทำเนียบรัฐบาล ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ใน ตำแหน่งท้องมังกร ตั้งแต่แรก แต่ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2547 เศรษฐกิจของ ประเทศไทย กลับเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก

หลักวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยทำเนียบ รัฐบาล ประเทศไทย

เราลองมาวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยอาคาร ของ ทำเนียบรัฐบาล และ รัฐสภา ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ โดยการนำ ค่าของ องศา ของตัวอาคารที่ทำมุมกับ องศาของแกนแม่เหล็กโลก แล้วนำค่าที่วัดได้มาคำนวณ และดูค่าพลังงานตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

องศาทำเนียบรัฐบาล

 

จากการใช้โปรแกรม Google Earth วัดองศาของตัวอาคาร ทำเนียบรัฐบาล ปรากฏว่าค่าของ องศา ที่วัดได้ประมาณ 295 องศา ซึ่งในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ถ้าหากเป็นองศานี้ จะส่งผลให้พลังงานของ ฮวงจุ้ยทำเนียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2527 ถึง ปี พ.ศ. 2547 เป็นองศาที่เจริญรุ่งเรือง ในด้านเศรษฐกิจ แต่พลัง ของตัวอาคารนี้ไม่มีกำลัง จึงทำให้เศรษฐกิจของ ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2527 ถึง ปี พ.ศ. 2547 อยู่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่ดีมาก แต่ขาดเสถียรภาพในด้านการปกครอง จนกระทั่งเข้าสู่ปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2567 องศาของตัวอาคาร ที่วัดได้นี้ ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เป็นองศาที่ ทำให้ ประเทศไทย เสื่อมทั้งการเงิน และ บารมี จึงทำให้การปกครอง และ การบริหารประเทศ มีปัญหาต่างๆ นาๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน

องศาตัวอาคารรัฐสภา

หลักการวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยรัฐสภา ของ ประเทศไทย

เมื่อทำการวัดองศาของ ฮวงจุ้ยอาคาร รัฐสภา และนำมาคำนวณค่าพลังงานของ ฮวงจุ้ยรัฐสภา จะได้ค่า องศา ของตัวอาคาร 295 องศา ซึ่งจะสังเกตุเห็นได้ว่า องศาของ ตัวอาคารรัฐสภา และ องศาของ ตัวอาคาร ทำเนียบรัฐบาล ได้ค่าองศาที่เท่ากัน จึงทำให้พลังงานของ ฮวงจุ้ยทำเนียบ และ ฮวงจุ้ยรัฐสภา ส่งผลให้ ประเทศไทย เข้าสู่ยุคสภาวะวิกฤติ ทั้งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และ การปกครอง เพราะถ้าหาก ฮวงจุ้ยอาคาร มีผลที่เสื่อมถอย จึงส่งผลต่อ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ รัฐบาล ที่จะต้องใช้สถานที่ในการกำหนดนโยบาย ในการบริหารประเทศ

หลังจากที่เราทราบถึงสาเหตุหลัก ที่ส่งผลต่อ ดวงเมือง และ ฮวงจุ้ยประเทศไทย จากค่าองศาของตัวอาคาร ฮวงจุ้ยทำเนียบ และ ฮวงจุ้ยรัฐสภา กันไปแล้ว ทีนี้เราลองมาวิเคราะห์อาคารของ ฮวงจุ้ยรัฐสภาใหม่ ว่าจะมีผลอย่างไร

หลักการวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยรัฐสภาใหม่ ของ ประเทศไทย

ฮวงจุ้ยรัฐสภา

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากhttp://www.parliament.go.th

รูปแบบการก่อสร้าง รัฐสภาแห่งใหม่ ที่ออกแบบในสไตล์ ไทยโมเดิร์น ที่ดูสวยงาม และมีชัยภูมิที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ เกียกกาย สำหรับในด้านการออกแบบ ดูโดยรวมแล้ว ประโยชน์การใช้สอย ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และ การออกแบบที่ไม่ดูล้าหลังจนเกินไป แต่แฝงไว้ด้วยความมั่นคง และ ประณีตในแบบไทยสากล แต่ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะต้องใช้ องศา ของตัวอาคาร มาเป็นตัวกำหนด ค่าพลังงานต่างๆ ว่า ดี หรือ ร้ายประการใด

องศาอาคาร

เมื่อทำการวัดองศาทางดาวเทียม จะได้ค่าองศาของตัวอาคารของ รัฐสภาแห่งใหม่ โดยการวัดจากทางเข้าหลักตามแบบที่ได้ ทำการวัดได้ 299 องศา ซึ่งในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ องศา ตั้งแต่ 294 องศา ถึง 306 องศา จะได้ค่าพลังงานที่เหมือนกันหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่า องศาของ ตัวอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่ กับ องศาของตัวอาคาร รัฐสภา เดิม มีค่าพลังงาน ที่เสื่อมถอยเหมือนกัน จึงทำให้ผมค่อนข้างเป็นห่วงในจุดนี้ แต่ก็มีวิธีแก้ไขได้ โดยการ พยายามให้ใช้ประตูทางเข้าตัวอาคาร จาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหลัก และ ใช้ประตูทางเข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เฉพาะในวาระที่สำคัญ ก็จะสามารถแก้ไข องศาของตัวอาคาร ที่เสื่อมถอยของ รัฐสภาแห่งใหม่ ได้ครับ

องศาการไหลเข้า รัฐสภาแห่งใหม่

ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่ใช้ องศา การไหลเข้าของอากาศ มาคำนวณ หาค่าพลังงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทางเข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  องศาของตัวอาคาร วัดค่าได้ 208 องศา ซึ่งเป็นองศา ที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด จนถึง ปี พ.ศ. 2567 และ เมื่อถึงปี พ.ศ. 2567 ก็สามารถกลับมาใช้ ประตูทางเข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้ เพราะใน องศา ของประตูที่เข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่องศา 299 องศานี้ จะมีพลังงานที่ดีเข้าสู่ตัวอาคาร ฮวงจุ้ยรัฐสภาใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ครับ

อีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไข ฮวงจุ้ย ประเทศไทย ให้ดีขึ้นได้ โดยการปรับ ชัยภูมิ ของประเทศไทย โดยการ ขุด คอคอดกระ เพื่อตัดกระแสพลังงานของ มังกรภูเขา ที่ไหลลงมาตามเทือกเขาตะนาวศรี แล้วไหลลงไปตามด้ามขวานของ ประเทศไทย จนส่งผลให้ ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศมาเลเซีย มีความเจริญมาจนถึงปัจจุบัน และ เป็นการ ผสาน เพื่อเชื่อมต่อ ระหว่างทะเลฝั่งตะวันตก ไปฝั่งทะเล ตะวันออก แต่น่าเสียดายที่ประเทศไทยได้ล้มเลิกโครงการขุด คอคอดกระ ซึ่งเป็นโครงการที่จะนำพาความเจริญเข้ามาสู่ ประเทศไทยโดยตรงทั้งในแง่หลักแห่งความเป็นจริง และในหลักวิชา ฮวงจุ้ย

แผนที่ประเทศไทย

ตาม หลักฮวงจุ้ย ถ้าหาก ประเทศไทย ดำเนินโครงการขุด คอคอดกระ เชื่อมต่อระหว่าง ทะเลอันดามัน และ ทะเลจีนใต้ ก็จะทำให้เกิด กระแสมังกรน้ำ ไหลตัดกระแส มังกรภูเขา ความเจริญรุ่งเรืองจากมังกรภูเขา ที่มุ่งไปสู่ ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศมาเลเซีย จะเปลี่ยนมากระตุ้นให้ ฮวงจุ้ย ประเทศไทย เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันกลับไม่มีผู้ใดนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องด้วยการปกครองที่เกรงว่าจะเสียดินแดนทางภาคใต้ และ เกิดปัญหาในการปกครอง หากทำการตัดด้ามขวานออกจากกัน แต่ในความเป็นจริงถึงจะขุด คอคอดกระ แล้วก็ยังสามารถทำสะพานเชื่อมต่อแผ่นดินลงไปยังภาคใต้ได้ และ เมื่อ ฮวงจุ้ย มีความเจริญรุ่งเรือง ก็จะส่งผลให้ ประเทศไทย ในภาคใต้ มีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ด้วย

เนื่องจากว่าการขุด คอคอดกระ เป็นการนำกระแส มังกรน้ำ ที่ไหลมาบรรจบกันของ ทะเลอันดามัน และ ทะเลจีนใต้ โดยกระแสน้ำที่ไหลมารวมกันนี้ จะส่งผลให้จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และท่าเรือบริเวณอ่าวไทยเจริญรุ่งเรืองไปด้วย

สำหรับบทความ ฮวงจุ้ยประเทศไทย และ วิธีการแก้ไข ฮวงจุ้ยทำเนียบ และ ฮวงจุ้ยรัฐสภา ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ ผมได้เขียนจากความสำนึกในการเป็นคนไทย และ อยากจะทดแทนแผ่นดิน ด้วยการนำองค์ความรู้ที่ผมได้ศึกษา และ ค้นคว้ามา เพื่อนำพาความเจริญรุ่งเรือง มาสู่แผ่นดินเกิด และ คนไทยทุกๆ คนครับ

อ่านบทความ ฮวงจุ้ยบ้าน

ขอขอบคุณ รูปภาพจากโปรแกรม Google Earth

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649