Now reading

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยบ้านชั้นเดียว หรือ หลายชั้น กระตุ้นโชคลาภ ด้วยศาสตร์ ปัญจธาตุ

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยบ้านชั้นเดียว หรือ หลายชั้น กระตุ้นโชคลาภ ด้วยศาสตร์ ปัญจธาตุ
วิธีการจัด ฮวงจุ้ยบ้านชั้นเดียว หรือ หลายชั้น กระตุ้นโชคลาภ ด้วยศาสตร์ ปัญจธาตุ

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยบ้านชั้นเดียว หรือ หลายชั้น กระตุ้นโชคลาภ ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

การจัด ฮวงจุ้ยบ้านชั้นเดียว หรือ หลายชั้น เพื่อกระตุ้นโชคลาภ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยส่วนใหญ่การที่เราคิดที่จะ จัดฮวงจุ้ย เพราะว่า ต้องการโชคลาภ การเงิน การงาน ความรัก ที่ดีขึ้น วันนี้ผมจึงนำความรู้เรื่อง วิธีการกระตุ้น โชคลาภ ด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ให้เข้าใจมากขึ้น ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ คือ ศาสตร์ แห่งการ จัดพลังงาน ในรูปแบบต่างๆ รอบๆตัวเรา โดย นำธาตุต่างๆ ที่มีทั้งหมด 5 ธาตุ มาสร้างวงจรธาตุ เพื่อปรับให้สมดุล หรือ กระตุ้น โชคลาภ การงาน การเงิน โดย วิธีการ จัดฮวงจุ้ย เพื่อกระตุ้นพลังงาน จะแบ่งออกเป็น ฮวงจุ้ย ระบบต่างๆ ต่อไปนี้

หลักการจัด ฮวงจุ้ยบ้านชั้นเดียว หรือ หลายชั้น เพื่อกระตุ้นพลัง โชคลาภ การงาน การเงิน

 • ลำดับแรกก่อนที่จะ ทำการกระตุ้น พลังงานต่างๆ ของ ฮวงจุ้ยบ้าน เราจะต้องทราบ องศา ของตัวบ้านก่อน ว่า ทำมุมกี่องศา กับ แกนแม่เหล็กโลก โดย วัดองศาได้จาก เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ วัดองศาด้วย โปรแกรม Google Earth ในการวัดองศา ในขึ้นตอนนี้ สามารถเข้าไปอ่านได้ใน บทความ เข็มทิศฮวงจุ้ย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ และ การวัดองศาด้วย โปรแกรม Google Earth แล้วนำค่าที่วัดได้ แจ้งมาทาง แฟนเพจ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน หรือ คลิ๊กลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่าง ของบทความนี้ จำเป็นต้องทำการ วัดองศา ของตัวบ้านก่อน เพราะ ในหลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ การที่จะหาตำแหน่ง โชคลาภ ของ ฮวงจุ้ยบ้าน จะต้องเป็นค่า องศาที่ถูกต้อง เพื่อที่จะนำไป คำนวณ หาตำแหน่ง โชคลาภ บารมี ที่ถูกต้อง ไม่ใช่แค่ หันหน้าบ้านในทิศใด ก็สามารถกระตุ้นในทิศนั้นได้ ทุกหลัง เพราะบ้านในแต่ละหลัง ค่าองศาที่วัดได้ จะมีพลังงาน และ ตำแหน่ง โชคลาภ แตกต่างกันในแต่ละหลัง
 • เมื่อเราได้ค่าที่คำนวณ ฮวงจุ้ยบ้าน จนสามารถหา ทิศตำแหน่ง โชคลาภ ได้เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการกระตุ้น โชคลาภ ในตำแหน่งนั้น ด้วยวัสดุ ที่เป็นโทนของ ธาตุไฟ เช่น ภาพเสริมฮวงจุ้ย เป็นโทนสีแดง สีชมพู สีส้ม หรือ ไฟกระพริบสีแดง โมบายที่เป็นสีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม มาติดตั้ง ในตำแหน่ง โชคลาภ ของฮวงจุ้ยบ้านหลังนี้ ภาพฮวงจุ้ย โทนธาตุไฟ
 • ตำแหน่ง ฮวงจุ้ยบ้าน ที่ต้องการ กระตุ้น โชคลาภ ต้องการ ธาตุไฟ ในตำแหน่งนี้ จะไม่ต้องการ ธาตุน้ำ หรือตำแหน่งน้ำต่างๆ
 • ตำแหน่ง ฮวงจุ้ยบ้านชั้นเดียว หรือ หลายชั้น จะต้องการให้อากาศถ่ายเท โล่งกว้าง และมีแสงสว่าง ในบริเวณนั้น มากกว่าบริเวณอื่นๆ
 • ฮวงจุ้ยบ้าน ในตำแหน่ง โชคลาภ ห้ามมีสิ่งสกปรก อยู่ภายในบริเวณนั้น เพราะจะส่งผลให้ พลังงาน ฮวงจุ้ย มีพลังที่ลดลงตำแหน่งโชคลาภ
 • สำหรับผู้ที่ ไม่สามารถ วัดองศา ตัวบ้านของท่านได้ ให้ลอง จัดฮวงจุ้ย เพื่อกระตุ้น โชคลาภ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ให้ทำการ แบ่งบ้านออกเป็น 8 ลิ่มทิศ แล้วลอง จัดฮวงจุ้ย ทิศละ 5 วัน แล้วให้สังเกต สุขภาพ ของตัวท่าน และสมาชิก ในบ้าน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เช่น การขับถ่ายดีขึ้น หรือ อาการปวดเมื่อย แขน ขา หรือ เข่า มีอาการดีขึ้น ให้ยึดตำแหน่งนั้น และ รอดูผล ว่า การเงิน โชคลาภ ดีขึ้นหรือไม่

ขั้นตอนการจัด ฮวงจุ้ยบ้านชั้นเดียว หรือ หลายชั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดพลังงาน โชคลาภ การงาน การเงิน

 • สิ่งแรกที่จะเริ่มทำการ กระตุ้นพลังงานต่างๆ ของ ฮวงจุ้ยคอนโด อพาร์ทเม้นท์ หรือ แฟลต เราจะต้องทราบ องศาของห้องพักเราก่อน ว่าทำมุมกี่องศง กับ แกนแม่เหล็กโลก โดย วัดองศาด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ โปรแกรม Google Earth เพื่อวัดองศา สามารถอ่านได้ในบทความ เข็มทิศฮวงจุ้ย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ และ การวัดองศา ด้วยโปรแกรม Google Earth แล้วนำค่าองศาที่วัดได้ แจ้งมาทาง แฟนเพจ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน หรือ คลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างบทความนี้ จำเป็นต้องทำการวัดองศาของ คอนโด อพาร์ทเม้นท์ หรือ แฟลต ของตัวห้องพักก่อน เพราะ หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ การที่จะหาตำแหน่ง โชคลาภ ห้องพักของเรานั้น จำเป็นต้องได้ค่า องศา ที่ถูกต้อง เพื่อที่จะต้องนำไป คำนวณ หาตำแหน่ง โชคลาภ ที่ถูกต้อง ไม่ใช่แค่ ห้องพักหันไปทิศทางใด ก็สามารถ ทำการกระตุ้นทิศนั้นได้ทุกห้อง เพราะห้องพักแต่ละห้อง ค่าองศา ที่วัดได้ ก็จะมีค่าพลังงานของ ฮวงจุ้ย บ้านชั้นเดียว หรือ หลายชั้น นั้นจะมี ตำแหน่ง แตกต่างกันไป และอย่าลืม ตรวจสอบทิศด้านหน้า ของห้องพักเรา จากพฤติกรรม การอยู่อาศัย ก่อนที่จะทำการ วัดองศา โดย สามารถเข้าไปอ่านได้ที่บทความ ฮวงจุ้ยคอนโด ถ้าไม่รู้ว่าทิศไหน คือ ทิศด้านหน้า ก็จัดฮวงจุ้ยไม่ได้
 • เมื่อได้ทำการ คำนวณ หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ และได้ตำแหน่ง โชคลาภ ของ ฮวงจุ้ยคอนโด อพาร์ทเม้นท์ แหรือ แฟลต เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ กระตุ้น โชคลาภ ในตำแหน่งนั้น ด้วยวัสดุ ที่เป็นสีโทน ธาตุไฟ เช่น ภาพเสริมฮวงจุ้ย ที่เป็นโทนสีแดง สีชมพู สีส้ม หรือ ใช้ไฟกระพริบสีแดง หรือ โมบายที่เป็นสีแดง ชมพู หรือ ส้ม นำมาติดไว้ภายในบริเวณ ตำแหน่ง โชคลาภของ ฮวงจุ้ยคอนโด อพาร์ทเม้นท์ หรือ แฟลต
 • สำหรับตำแหน่ง ฮวงจุ้ย โชคลาภ ของ ฮวงจุ้ยคอนโด อพาร์ทเม้นท์ หรือ แฟลต ที่ต้องการ ธาตุไฟ เพื่อกระตุ้นโชค ในตำแหน่งนี้ จะไม่ต้องการ ธาตุน้ำ หรือตำแหน่งน้ำต่างๆ
 • ตำแหน่ง ฮวงจุ้ยโชคลาภ ของ ฮวงจุ้ยคอนโด อพาร์ทเม้นท์ หรือ แฟลต ต้องมีอากาศถ่ายเท สะดวก โล่งกว้าง และ ต้องการแสงสว่าง ภายในบริเวณนั้น มากกว่าบริเวณอื่นๆ
 • ตำแหน่ง ฮวงจุ้ยคอนโด อพาร์ทเม้นท์ หรือ แฟลต ต้องห้ามมีสิ่งสกปรก ต่างๆ อยู่ภายในบริเวณนั้น เพราะ จะส่งผลให้ พลังงาน ฮวงจุ้ย มีพลังงานที่ลดลงลิ่มทิศของบ้าน
 • สำหรับผู้ที่ ไม่สามารถ วัดองศา ห้องพักของท่านเองได้ ให้ลองปรับ ฮวงจุ้ย เพื่อกระตุ้นโชคลาภ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในทิศทางต่างๆ ทีละทิศ โดยทำการ แบ่งห้องพัก ออกเป็น 8 ลิ่มทิศ แล้วลองทำการ จัดฮวงจุ้ย ในทิศละ 5 วัน และ ให้สังเกต สุขภาพ ของตัวท่านเอง และ สมาชิก ภายในบ้าน ถ้ามีสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น การขับถ่ายดีขึ้น หรือ อาการปวดเมื่อย แขน ขา หรือ บ่า มีอาการดีขึ้น ให้ยึด ตำแหน่งนั้น และ รอดูผล ของ โชคลาภ การเงิน และ การงาน ว่ามีการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นหรือไม่

ในการจัด ฮวงจุ้ยบ้านชั้นเดียว หรือ หลายชั้น เพื่อกระตุ้นพลังงาน โชคลาภ ของ ฮวงจุ้ยบ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ หรือ แฟลต ดังที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเป็นวิธีการเร่งกระแสของ พลังโชคลาภ การงาน การเงิน แต่การที่จะ จัดฮวงจุ้ย ให้ได้ประสิทธิภาพ ตามหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุนั้น เราจะต้องปรับสมดุลของธาตุ ในลิ่มทิศอื่นๆ ด้วย เพราะ หลักในการ จัดฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่ถูกต้อง จำเป็นต้องกำหนดทิศทางการไหลเข้า ของอากาศที่ดี และ ปรับสมดุลธาตุ ให้ถูกต้อง และต้องสังเกต สุขภาพ ร่างกาย โชคลาภ การงาน และการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้น คุณจะได้ ฮวงจุ้ยที่ดี มีพลัง โชคลาภ ได้ด้วยตัวคุณเอง ครับ

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649