Now reading

แต่ง ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขกสวยๆ สไตล์โมเดิร์น แบบไหน ให้ถูกหลักการจัด ฮวงจุ้ย

แต่ง ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขกสวยๆ สไตล์โมเดิร์น แบบไหน ให้ถูกหลักการจัด ฮวงจุ้ย
แต่ง ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขกสวยๆ สไตล์โมเดิร์น แบบไหน ให้ถูกหลักการจัด ฮวงจุ้ย

เคล็ดลับการแต่ง ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขกสวยๆ ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

ในการตกแต่ง ห้องรับแขกสวยๆ หรือ ห้องนั่งเล่นสวยๆ ที่มีทั้ง แบบห้องรับแขกสไตล์โมเดิร์น หรือ การตกแต่งในแบบทั่วๆ ไป ที่หลายๆ ท่านกำลังศึกษาวิธีการ จัดห้องรับแขก ให้ถูกหลัก หรือ บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการตก แต่งห้องรับแขก นั้นมีผลต่อ ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ถึงแม้ว่าจะเป็น ห้องรับแขกโมเดิร์น เราก็สามารถใช้การตกแต่ง มาปรับพลังงานได้

การใช้ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุในการแต่ง ห้องรับแขกสวยๆ

ฮวงจุ้ยห้องรับแขก คือ สิ่งที่สำคัญ ในการจัด ห้องรับแขก เปรียบเหมือนกับร่างกาย ก็คือ ปอด ที่คอยรับพลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ไหลเข้ามาจาก ประตูด้านหน้า แล้วทำหน้าที่ ส่งต่อพลังงาน เพื่อหล่อเลี้ยงไป ยังส่วนต่างๆ ภายในตัวอาคาร โดยการนำพลังงาน ที่ไหลเข้ามา หล่อเลี้ยงในส่วนต่างๆ ของบ้าน เพื่อใช้ในการจัด ห้องต่างๆ เช่น ฮวงจุ้ยห้องนอน สิ่งแรกต้องเริ่มจากการจัด ฮวงจุ้ยห้องรับแขก เพราะในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะมุ่งเน้นให้มีการจัดการ พลังงาน ที่ไหลเข้ามาพร้อมกับ อากาศ ให้ไหลเข้าสู่ ตัวอาคาร แล้วทำการ ปรับสมดุลของธาตุ เพื่อสร้าง วงจรพลังงานธาตุให้สมดุล ในแต่ละ องศา ของอากาศ ใน ตัวอาคารตาม องศา ของแกนแม่เหล็กโลก

การจัด ฮวงจุ้ยห้องรับแขก ควรเริ่มจากการ วัดองศาของตัวอาคารโดยใช้ กล้องวัดองศา เพื่อทำการวัด องศา ตัวอาคาร และนำองศา ที่วัดได้ไปคำนวณด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จึงจะสามารถกำหนดตำแหน่ง ห้องรับแขก ว่าต้องการ ธาตุ ชนิดใด แล้วจึงมาจัด ห้องรับแขก ให้เกิดความสมดุลของ ธาตุ ก่อนที่จะส่งพลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ดี ไปยัง ห้องต่างๆ โดย ห้องรับแขก สามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 5 ธาตุ ดังนี้

ฮวงจุ้ยห้องรับแขก โทนธาตุไฟ

ห้องรับแขก ธาตุไฟ คือ ฮวงจุ้ยห้องรับแขก ที่ตกแต่งด้วย โทนสีของธาตุไฟ เช่น สีฝาผนัง ของตกแต่ง หรือ โซฟา เก้าอี้ ผ้าม่าน ที่อยู่ในโทน สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่มีมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของ ห้องรับแขก

ฮวงจุ้ยห้องรับแขก โทนธาตุดิน

ห้องรับแขก ธาตุดิน คือ ห้องรับแขก ที่ตกแต่งด้วย โทนสีของธาตุดิน เช่น สีฝาผนัง หรือ ของตกแต่ง เช่น โซฟา เก้าอี้ ผ้าม่าน ที่อยู่ในโทน สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่มีมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของ ห้องรับแขก

ฮวงจุ้ยห้องรับแขก โทนธาตุทอง

ห้องรับแขก ธาตุทอง คือ ฮวงจุ้ยห้องรับแขก ที่ตกแต่งด้วย โทนสีของธาตุทอง เช่น สีฝาผนัง หรือ ของตกแต่ง เช่น โซฟา เก้าอี้ ผ้าม่าน ที่อยู่ในโทน สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่มีมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของ ห้องรับแขก

ฮวงจุ้ยห้องรับแขก โทนธาตุน้ำ

ห้องรับแขก ธาตุน้ำ คือ ห้องรับแขก ที่ตกแต่งด้วย โทนสีของธาตุน้ำ เช่น สีฝาผนัง หรือ ของตกแต่ง เช่น โซฟา เก้าอี้ ผ้าม่าน ที่อยู่ในโทน สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่มีมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของ ห้องรับแขก

 

ห้องรับแขก ธาตุไม้ คือ ห้องรับแขก ที่ตกแต่งด้วย โทนสีของ ธาตุไม้ เช่น สีฝาผนัง หรือ ของตกแต่ง เช่น โซฟา เก้าอี้ ผ้าม่าน ที่อยู่ในโทน สีเขียว ที่มีมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของ ห้องรับแขก

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยห้องรับแขก ให้ถูกต้องตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะต้องมีการคำนวณค่าเพื่อกำหนด ธาตุ ของห้องรับแขก รวมทั้งการถ่ายเทพลังงานของ ฮวงจุ้ย ที่รับมาจากการจัด ฮวงจุ้ยประตู อาทิเช่น เราได้ทำการจัด ฮวงจุ้ยประตู เพื่อกระตุ้นพลัง ธาตุไฟ ฮวงจุ้ยห้องรับแขก ที่มีตำแหน่งห้อง อยู่ต่อจาก ประตูด้านหน้า นั้นอาจจะต้องจัด ห้องรับแขก โดยการใช้ โทนสีของ ธาตุดิน เพื่อ ทำให้เกิดวงจร ธาตุไฟ และก่อเกิด ธาตุดิน เป็นการส่งกระแสพลังงาน ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้จะต้องมีปัจจัยในเรื่องของ พื้นที่ ห้องรับแขก ด้วยว่าสามารถสร้างให้เป็น โถงพักพลังงาน เพื่อดึงกระแส พลังงาน ได้ มาก หรือ น้อย เพียงใด

การ จัดฮวงจุ้ย ห้องรับแขก นั้นถ้าจะจัดให้ถูกต้อง ตาม ศาสตร์ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ อย่างสมบูณ์แบบนั้น ค่อนข้างที่จะเป็น วิธีที่ค่อนข้างละเอียด ในการวิเคราะห์คำนวณ เพื่อสร้าง วงจรธาตุ ให้สมดุล ผมจะค่อยๆ นำมาอธิบายในบทความ ฮวงจุ้ย ในบทต่อๆ ไป และ ในบทความนี้ ผมจะขอนำเสนอวิธีการ จัดฮวงจุ้ย ห้องรับแขก สำหรับผู้ที่ ยังไม่เคยศึกษา ในเรื่องของการ จัดฮวงจุ้ย ท่านสามารถนำไปใช้ในการ จัดฮวงจุ้ยห้องรับแขก ได้ด้วยตัวของท่านเอง

วิธีการจัด ห้องรับแขกสวยๆ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย ควรมีปัจจัย อะไรบ้าง

  1. บริเวณ ห้องรับแขก ที่ดี ควรจะมี พื้นที่ใน ห้องรับแขก ที่ไม่มีสิ่งของ วางไม่เป็นระเบียบ เพราะอย่าลืมว่า ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ วัตถุ หรือ สิ่งของต่างๆ นั้นส่งผลต่อการ ปรับสมดุลธาตุ ถ้าหากวางสิ่งของจน รกเกินไป จะทำให้การปรับสมดุลธาตุ ในบริเวณ ห้องรับแขก เกิดการ ปะทะกัน ในแต่ละ ธาตุ และส่งผลต่อการจัด ฮวงจุ้ยห้องรับแขก ได้
  2. โทนสีของห้องรับแขก ห้ามตกแต่ง ห้องรับแขก ด้วย โทนสี ที่เป็น ธาตุ ที่ ปะทะกันเพราะจะมีผลต่อ ฮวงจุ้ยบ้าน คอนโด ห้องพัก หรือ ทำงาน เช่น ฮวงจุ้ยห้องรับแขกสวยๆ โทนธาตุไม้ห้องรับแขก ที่มีโทนสีของฝาผนัง หรือ เฟอร์นิเจอร์ ทีมีสีเขียว และ สี ขาว ที่เป็น ธาตุไม้ และ ธาตุทอง ซึ่งเป็น โทนสีของ ธาตุ ที่ ปะทะกัน ถ้าเป็น ห้องรับแขก ดังในภาพด้านบน เราสามารถนำ ของตกแต่งบ้าน ที่เป็น ธาตุ ตัวกลาง มาปรับสมดุล ในบริเวณ ห้องรับแขกนี้ ด้วย ธาตุน้ำ เช่น พรมปูพื้น หรือ ภาพติดผนังที่มี โทน สีฟ้า หรือ สีดำ แต่ต้องมีขนาด อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ของโทนสี ของ ธาตุ ที่ปะทะกัน
  3. เพดานของ ห้องรับแขก ควรออกแบบให้เป็น โถงที่สูงโปร่ง เพื่อที่จะให้มีพื้นที่ๆ สามารถรับพลังงาน ฮวงจุ้ยที่ไหลเข้ามาทางด้าน ประตูหน้า เพื่อกักเก็บพลังงานที่ดี และ ส่งต่อไปยัง ห้องต่างๆ ภายในตัวอาคาร
  4. บริเวณ ห้องรับแขก ควรจะเป็นพื้นที่ๆ มีอากาศ ถ่ายเทได้สะดวก เพราะ ภายในบริเวณ ห้องรับแขก เป็นพื้นที่ใช้สอยที่ สมาชิกทุกคน ที่อยู่ภายใน บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม ใช้ร่วมกัน มากที่สุด ถ้าหาก อากาศ ไม่สามารถถ่ายเท อาจส่งผลต่อทุกๆ คนที่อาศัย อยู่ใน บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม
  5. หลักของ ฮวงจุ้ยห้องรับแขก ที่ดี คือ การใช้สอย ห้องในแต่ละห้อง ให้ตรงตาม จุดประสงค์ เพราะบางท่าน ใช้ห้องรับแขก เป็น ห้องรับประทานอาหาร ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะมีผลต่อ หลักฮวงจุ้ย และเรื่องของ หลักสุขอนามัย แต่ถ้าเป็น ห้องรับแขกใน คอนโดมิเนียม ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยที่จำกัด หลังจาก รับประทานอาหารแล้ว ให้ ทำความสะอาดทุกๆ ครั้ง
  6. ห้ามใช้ ห้องรับแขก เป็น ห้องนอน เพราะ ตำแหน่งของ ห้องนอน เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุด ในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ คอนโด เพราะ ห้องนอน เป็นห้องที่ต้องการให้มี พลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุด เพื่อการชาร์ตพลังในขณะนอนหลับ จึงไม่ควรที่จะใช้ ห้องรับแขก ในการนอน

สำหรับวิธีการจัด ห้องรับแขกสวยๆ ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย ที่ผมได้นำเสนอมา ในบทความนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ในการจัด ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก ที่ทุกๆ ท่านสามารถนำ ไป จัดฮวงจุ้ย ได้ด้วยตัวท่านเอง และ อย่าลืมสังเกต ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังที่ผมเน้นย้ำมาตลอด คือ ถ้าเป็นการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ให้สังเกตเรื่องของสุขภาพ ที่ดีขึ้นหลังจากการ จัดฮวงจุ้ย ไปแล้ว แต่ถ้าเป็น ฮวงจุ้ยที่ทำงาน หรือ ฮวงจุ้ยออฟฟิศ ให้คอยสังเกต ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ที่ดีขึ้น เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ ฮวงจุ้ยห้องรับแขก ที่ถูกต้องตามครับ
อ่านบทความ ฮวงจุ้ยบ้าน

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649