Now reading

ฤกษ์ดี มกราคม 2561 วิธีดูวันดี ออกรถ เปิดร้าน ผ่าท้อง ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน

ฤกษ์ดี มกราคม 2561 วิธีดูวันดี ออกรถ เปิดร้าน ผ่าท้อง ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน
ฤกษ์ดี มกราคม 2561 วิธีดูวันดี ออกรถ เปิดร้าน ผ่าท้อง ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน

ปฏิทิน ฤกษ์ดี มกราคม 2561 ดูวันดี สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน ย้ายบ้าน

ฤกษ์ดี มกราคม 2561 สำหรับ ประกอบพิธีกรรม ต่างๆ ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้าน หรือ ฤกษ์ดีผ่าคลอด ในปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน มกราคม โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน จะมีเวลาในการใช้ ฤกษ์ ที่แตกต่างกัน ตามกำลังของดวงดาว ด้วยศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ ฤกษ์ดี มกราคม 2561

เมื่อเราต้องการหา ฤกษ์ออกรถ มกราคม 2561 เมื่อเราค้นหาข้อมูลใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน มกราคม เราจะเห็นว่าวันที่มีกำลังดาวที่ดี คือ วันเสาร์ที่ 6 มกราคม  สมมุติว่า เราจะเลือกวันที่ 6 เป็น ฤกษ์ออกรถใหม่ ในช่วงเวลา ฤกษ์ดี ที่ได้ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 10.19 น. ถึง 11.12 น. โดยในวันนั้น ทิศที่เป็นมงคลใน การหันหัวรถ นั้นอยู่ที่ ทิศใต้ ดังนั้นให้เราหันหัวรถของเราไปสู่ทิศ ดังกล่าวตามเวลาที่กำหนดไว้ และทำการสตาร์ทรถ และขับรถ ออกจากโชว์รูม
หรือในช่วงเวลา 10.19 น. ถึง 11.12 น. ในวันเสาร์ที่ 6  ถ้าหากเราต้องการ กระตุ้นโชคลาภ ในวันนั้น เช่น การเทรดหุ้น รอการออเดอร์จากลูกค้า หรือ การกระตุ้นยอดขาย ดังนั้นในช่วงเวลา 10.19 น. ถึง 11.12 น. ของวันเสาร์ที่ 6  ให้เราใช้ไฟกระพริบสีแดง หรือ ใช้การจุดเทียนหอม ในบริเวณ ทิศใต้ ตามช่วงเวลานั้น ภายในบริเวณของ บ้าน อาคารสำนักงาน หรือ ภายในร้านค้า เพื่อ กระตุ้นโชคแบบเร่งด่วน ตามช่วงเวลานั้น
ช่วงเวลาตามปฏิทิน ฤกษ์เดือน มกราคม 2561 และ ทิศมงคล ต่างๆ ในเดือน

ช่วงเวลาตามปฏิทิน ฤกษ์ดี มกราคม 2561 ฤกษ์ออกรถ และทิศมงคล ภายในเดือน

วันจันทร์ ที่ 3

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.12 น. จนถึง เวลา 8.44 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.32 น. จนถึง เวลา 11.23 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 13.10 น. จนถึง เวลา 14.03 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออก

วันพฤหัสบดี ที่ 4

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.26 น. จนถึง เวลา 11.19 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

วันเสาร์ ที่ 6

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 7.42 น. จนถึง เวลา 8.14 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.19 น. จนถึง เวลา 11.12 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.59 น. จนถึง เวลา 13.52 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออก

วันอาทิตย์ ที่ 7

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.15 น. จนถึง เวลา 11.08 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.15 น. จนถึง เวลา 13.08 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออก
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 14.33 น. จนถึง เวลา 15.16 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 11

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. จนถึง เวลา 10.53 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.39 น. จนถึง เวลา 13.32 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออก
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 14.18 น. จนถึง เวลา15.01 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ ที่ 12

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.56 น. จนถึง เวลา 10.49 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.35 น. จนถึง เวลา 13.28 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออก
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 14.14 น. จนถึง เวลา 14.57 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 18

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.38 น. จนถึง เวลา 10.31 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

วันเสาร์ ที่ 20

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.33 น. จนถึง เวลา 10.26 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 13.52 น. จนถึง เวลา 14.35 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 25

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.22 น. จนถึง เวลา 10.15 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.02 น. จนถึง เวลา 12.55 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออก
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 13.40 น. จนถึง เวลา 14.23 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ ที่ 26

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.12 น. จนถึง เวลา 10.19 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 11.59 น. จนถึง เวลา 12.52 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออก
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 13.37 น. จนถึง เวลา14.20 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันเสาร์ ที่ 27

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.16 น. จนถึง เวลา 10.09 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 11.56 น. จนถึง เวลา 12.49 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออก
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 13.34 น. จนถึง เวลา 14.17 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคาร ที่ 30

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.09 น. จนถึง เวลา 10.02 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 11.49 น. จนถึง เวลา 12.42 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออก
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 13.27 น. จนถึง เวลา 14.10 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

ความหมายของ ดวงดาวปัญจธาตุ ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี มกราคม 2561

ดาวไฟ

ดาวอภิมหาโชค เป็นดวงดาวที่มีพลังมากที่สุดใน ดวงดาวปัญจธาตุ ส่งเสริมทางด้าน โชคลาภ วาสนา และบารมี จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน

ดาวดินดาวมหาโชค เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านโชคลาภ และ วาสนา จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน

ดาวเงิน

ดาวโชค เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านโชคลาภ จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน

ดาวน้ำ

ดาววาสนา เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านวาสนา จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน

ดาวไม้ดาวบารมี เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านบารมี เหมาะสำหรับ ในการงานส่วน ราชการ เช่น วันรับรถประจำตำแหน่ง วันย้ายห้องทำงานประจำตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน

สำหรับ ฤกษ์ดี มกราคม 2561 สำหรับ สำหรับ ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขั้นบ้านใหม่ หรือ ฤกษ์งามยามดี ที่ผมได้นำเสนอในบทความนี้ ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่างๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ทุกๆ ท่าน ครับ

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649

ย้อนดู ปฏิทิน ฤกษ์ดี