Now reading

ฤกษ์ดี พฤศจิกายน 2560 วันขึ้นบ้านใหม่ คลอดลูก ออกรถ กระตุ้นโชคประจำเดือน

ฤกษ์ดี พฤศจิกายน 2560 วันขึ้นบ้านใหม่ คลอดลูก ออกรถ กระตุ้นโชคประจำเดือน
ฤกษ์ดี พฤศจิกายน 2560 วันขึ้นบ้านใหม่ คลอดลูก ออกรถ กระตุ้นโชคประจำเดือน

ปฏิทิน ฤกษ์ดี พฤศจิกายน 2560 ดูฤกษ์ สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล กระตุ้นโชค ประจำเดือน

ฤกษ์ดี พฤศจิกายน 2560 สำหรับ พิธีกรรม ต่างๆ วันออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดร้าน หรือ เปิดกิจการ ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏอยู่ในปฎิทิน ฤกษ์ดี เดือน พฤศจิกายน 2560 จะมีเวลาในการใช้ ฤกษ์ดี ที่แตกต่างกัน ตามกำลังของดวงดาว ตามศาสตร์ ปัญจธาตุ

ฤกษ์ดี พฤศจิกายน 2560

เมื่อเราทราบวันที่จะทำ พิธีกรรมมงคล ต่างๆ ที่มีอยู่ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ในศาสตร์ของ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะต้องกำหนดทิศทาง ของทิศที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เพื่อที่จะทำการต่างๆ ได้ถูกต้องทั้ง ฤกษ์ดี และ ทิศทางที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เช่น

เมื่อเราจะหา ฤกษ์ออกรถ ในเดือน พฤศจิกายน 2560 พบว่าวันที่มีกำลังดวงดาว ที่ดีมากที่สุด คือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยสมมุติว่า เราเลือกวันที่ 26 พฤศจิกายน เป็น ฤกษ์ออกรถ ในช่วงเวลาที่ดี ที่ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 13:40 น. จนถึง 15:32 น. ซึ่งในวันนั้น ณ เวลาช่วงนั้น ทิศที่เป็นมงคล จะอยู่ที่ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ดังนั้น ให้เราหันหน้ารถของเราไปทางทิศดังกล่าว ตามเวลาที่เลือก ในการสตาร์ทรถ และ เคลื่อนรถออกจากโชว์รูม

หรือ ในช่วงเวลา 13:40 น. จนถึง 15:32 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ถ้าเราต้องการ โชคลาภ แบบเร่งด่วน เช่น การเล่นหุ้น รอการตัดสินใจจากลูกค้า หรือ กระตุ้นยอดขาย ในช่วงเวลา 13:40 น. จนถึง 15:32 น.  ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ให้เรานำไฟกระพริบสีแดง หรือ จุดเทียนหอม ใน ทิศตะวันตกกเฉียงเหนือ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในบริเวณของ ตัวบ้าน อาคาร สำนักงาน หรือ ร้านค้า เพื่อกระตุ้นโชคแบบเร่งด่วน ในช่วงเวลานั้น โดยรายละเอียดของทิศมงคล ในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้

ช่วงเวลาตามปฏิทิน ฤกษ์ดี พฤศจิกายน 2560 และทิศมงคล ภายในเดือน

ฤกษ์ดี วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

  • ทิศมงคลช่วงเวลา 10:51 น. จนถึง 11:55 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
  • ทิศมงคลช่วงเวลา 12:20 น. จนถึง 12:52 น. คือ ทิศใต้

ฤกษ์ดี วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560

  • ทิศมงคลช่วงเวลา 16:55 น. จนถึง 17:48 น. คือ ทิศตะวันออก

ฤกษ์ดี วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560

  • ทิศมงคลช่วงเวลา 11:01 น. จนถึง 11:33 น. คือ ทิศตใต้

ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

  • ทิศมงคลช่วงเวลา 11:31 น. จนถึง 12:02 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ความหมายของ ดวงดาวปัญจธาตุ ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี พฤศจิกายน 2560

ดาวไฟ

ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค เป็นดวงดาวที่มีพลังมากที่สุดใน ดวงดาวปัญจธาตุ ส่งเสริมทางด้าน โชคลาภ วาสนา และบารมี จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน พฤศจิกายน 2560ดาวดิน

ฤกษ์ดาวมหาโชค เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านโชคลาภ และ วาสนา  จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน ฤกษ์ดี ปี 2560

ดาวเงิน

ฤกษ์ดาวโชค เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านโชคลาภ  จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน พฤศจิกายน 2560

ดาวน้ำ

ฤกษ์ดาววาสนา เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านวาสนา จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน พฤศจิกายน 2560

ดาวไม้ฤกษ์ดาวบารมี เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านบารมี เหมาะสำหรับ ในการงานส่วน ราชการ เช่น วันรับรถประจำตำแหน่ง วันย้ายห้องทำงานประจำตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน พฤศจิกายน 2560
สำหรับวิธีการหา ฤกษ์เดือน พฤศจิกายน 2560  สำหรับ ฤกษ์ตั้งศาล เปิดร้าน กระตุ้นโชค หรือ ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 ที่ผมได้นำเสนอในบทความนี้ ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่างๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ทุกๆ ท่าน ครับ

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649

ย้อนดู ปฏิทิน ฤกษ์ดี ตุลาคม 2560