Now reading

ฤกษ์ดี ธันวาคม 2560 วิธีดู ฤกษ์ออกรถ ตามวันเกิด ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้าน

ฤกษ์ดี ธันวาคม 2560 วิธีดู ฤกษ์ออกรถ ตามวันเกิด ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้าน
ฤกษ์ดี ธันวาคม 2560 วิธีดู ฤกษ์ออกรถ ตามวันเกิด ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้าน

ปฏิทิน ฤกษ์ดี ธันวาคม 2560 ดูฤกษ์ สำหรับ ฤกษ์ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน ย้ายบ้าน

ฤกษ์ดี สำหรับ พิธีกรรม ต่างๆ วันออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดร้าน หรือ เปิดกิจการ ในเดือน  โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏอยู่ในปฎิทิน ฤกษ์ดี ธันวาคม 2560 จะมีเวลาในการใช้ ฤกษ์ดี ที่แตกต่างกัน ตามกำลังของดวงดาว ตามศาสตร์ ปัญจธาตุ

ฤกษ์ดี ธันวาคม 2560

เมื่อเราทราบวันที่จะทำ พิธีกรรมมงคล ต่างๆ ที่มีอยู่ใน ปฏิทิน เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ในศาสตร์ของ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะต้องกำหนดทิศทาง ของทิศที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เพื่อที่จะทำการต่างๆ ได้ถูกต้องทั้ง ฤกษ์ดี และ ทิศทางที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เช่น

เมื่อเราจะหา วันออกรถ ในเดือน ธันวาคม พบว่าวันที่มีกำลังดวงดาว ที่ดีมากที่สุด คือ วันที่ 7 ธันวาคม โดยสมมุติว่า เราเลือกวันที่ 7 ธันวาคม เป็น ฤกษ์ออกรถ ในช่วงเวลาที่ดี ที่ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 8:26 น. จนถึง 9:30 น. ซึ่งในวันนั้น ณ เวลาช่วงนั้น ทิศที่เป็นมงคล จะอยู่ที่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ดังนั้น ให้เราหันหน้ารถของเราไปทางทิศดังกล่าว ตามเวลาที่เลือก ในการสตาร์ทรถ และ เคลื่อนรถออกจากโชว์รูม

หรือ ในช่วงเวลา 9:56 น. จนถึง 10:28 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม ถ้าเราต้องการ โชคลาภ แบบเร่งด่วน เช่น การเล่นหุ้น รอการตัดสินใจจากลูกค้า หรือ กระตุ้นยอดขาย ในช่วงเวลา 9:56 น. จนถึง 10:28 น.  ของวันที่ 7 ธันวาคม ให้เรานำไฟกระพริบสีแดง หรือ จุดเทียนหอม ใน ทิศตะวันตกกเฉียงเหนือ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในบริเวณของ ตัวบ้าน อาคาร สำนักงาน หรือ ร้านค้า เพื่อกระตุ้นโชคแบบเร่งด่วน ในช่วงเวลานั้น โดยรายละเอียดของทิศมงคล ในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้

ช่วงเวลาตามปฏิทิน ฤกษ์ดี ธันวาคม 2560 และทิศมงคล ภายในเดือน

วันที่ 7 ธันวาคม

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 8:26 น. – 9:30 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 9:56 น. – 10:28 น. คือ ทิศใต้

วันที่ 12 ธันวาคม

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 14:51 น. – 15:44 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 17:01 น. – 18:04 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 13 ธันวาคม

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 9:30 น. – 10:02 น. คือ ทิศใต้

วันที่ 14 ธันวาคม

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 14:42 น. – 15:35 น. คือ ทิศตะวันออก

วันที่ 17 ธันวาคม

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 10:01 น. – 10:32 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 12:17 น. – 13:36 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 14:51 น. – 15:44 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

วันที่ 21 ธันวาคม

 • ทิศมงคลช่วงเวลา  14:16 น. – 15:09 น. คือ ทิศตะวันออก

วันที่ 26 ธันวาคม

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 7:11 น. – 8:15 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 16:39 น. – 17:27 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 27 ธันวาคม

 • ทิศมงคลช่วงเวลา  11:41 น. – 13:00 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 31 ธันวาคม

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 8:22 น. – 8:54 น. คือ ทิศใต้
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 9:10 น. – 9:41 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 13:39 น. – 14:32 น. คือ ทิศตะวันออก

ความหมายของ ดวงดาวปัญจธาตุ ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี ธันวาคม 2560

 

ดาวไฟ

ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค เป็นดวงดาวที่มีพลังมากที่สุดใน ดวงดาวปัญจธาตุ ส่งเสริมทางด้าน โชคลาภ วาสนา และบารมี จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน วันดี เดือน ธันวาคม 2560

ดาวดิน

ฤกษ์ดาวมหาโชค เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านโชคลาภ และ วาสนา  จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน ฤกษ์ดี ปี 2560

 

ดาวเงิน

ฤกษ์ดาวโชค เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านโชคลาภ  จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน เดือน ธันวาคม

ดาวน้ำ

 

ฤกษ์ดาววาสนา เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านวาสนา จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน เดือน ธันวาคม

ดาวไม้

ฤกษ์ดาวบารมี เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านบารมี เหมาะสำหรับ ในการงานส่วน ราชการ เช่น วันรับรถประจำตำแหน่ง วันย้ายห้องทำงานประจำตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน เดือน ธันวาคม 2560
สำหรับวิธีการหา ฤกษ์ดี ธันวาคม 2560  สำหรับ ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขั้นบ้านใหม่ หรือ ฤกษ์งามยามดี ที่ผมได้นำเสนอในบทความนี้ ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่างๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ทุกๆ ท่าน ครับ

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649

ย้อนดู ปฏิทิน ฤกษ์ดี พฤศจิกายน 2560