Now reading

ฤกษ์ดี ตุลาคม 2560 วันขึ้นบ้านใหม่ คลอดลูก ออกรถ วิธี กระตุ้นโชค ประจำเดือน

ฤกษ์ดี ตุลาคม 2560 วันขึ้นบ้านใหม่ คลอดลูก ออกรถ วิธี กระตุ้นโชค ประจำเดือน
ฤกษ์ดี ตุลาคม 2560 วันขึ้นบ้านใหม่ คลอดลูก ออกรถ วิธี กระตุ้นโชค ประจำเดือน

ปฏิทิน ฤกษ์ดี ตุลาคม 2560 สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ออกรถ กระตุ้นโชค ประจำเดือน

ฤกษ์ดี ตุลาคม 2560 สำหรับ ประกอบพิธีกรรม ต่างๆ วันออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดร้าน หรือ เปิดกิจการ ในปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน ตุลาคม 2560 โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน จะมีเวลาในการใช้ ฤกษ์ ที่แตกต่างกัน ตามกำลังของดวงดาว ด้วยศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ

ฤกษ์ดี ตุลาคม 2560

เมื่อเราต้องการหา ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 เมื่อเราค้นหาข้อมูลใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน ตุลาคม 2560 เราจะเห็นว่าวันที่มีกำลังดาวที่ดี คือ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 สมมุติว่า เราจะเลือกวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เป็น ฤกษ์ออกรถใหม่ ในช่วงเวลา ฤกษ์ดี ที่ได้ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 7:31 น. ถึง 9:23 น. โดยในวันนั้น ทิศที่เป็นมงคลใน การหันหัวรถ นั้นอยู่ที่ ทิศตะวันตก  ดังนั้นให้เราหันหัวรถของเราไปสู่ทิศ ดังกล่าวตามเวลาที่กำหนดไว้ และทำการสตาร์ทรถ และขับรถ ออกจากโชว์รูม
หรือในช่วงเวลา 7:31 น. ถึง 9:23 น. ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถ้าหากเราต้องการ กระตุ้นโชคลาภ ในวันนั้น เช่น การเทรดหุ้น รอการออเดอร์จากลูกค้า หรือ การกระตุ้นยอดขาย ดังนั้นในช่วงเวลา 7:31 น. ถึง 9:23 น.  ของวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ให้เราใช้ไฟกระพริบสีแดง หรือ ใช้การจุดเทียนหอม ในบริเวณ ทิศตะวันตก ตามช่วงเวลานั้น ภายในบริเวณของ บ้าน อาคารสำนักงาน หรือ ภายในร้านค้า เพื่อกระตุ้นโชคแบบเร่งด่วน ตามช่วงเวลานั้น

ช่วงเวลาตามปฏิทิน ฤกษ์ดี ตุลาคม 2560 และ ทิศมงคล ต่างๆ ในเดือน

ฤกษ์ ของวันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 16:35 น. จนถึง เวลา 17:41 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

ฤกษ์ ของวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 11:00 น. จนถึง เวลา 12:20 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้

ฤกษ์ ของวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 13:53 น. จนถึง เวลา 14:57 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้

ฤกษ์ ของวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 7:31 น. จนถึง เวลา 9:23 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันตก
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 15:53 น. จนถึง เวลา 16:24 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

ฤกษ์ ของวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 13:09 น. จนถึง เวลา 14:13 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 14:39 น. จนถึง เวลา 15:11 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

ฤกษ์ ของวันพฤหัสยดี ที่ 12 ตุลาคม 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 7:00 น. จนถึง เวลา 8:52 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันตก
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10:06 น. จนถึง เวลา 11:26 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้

ฤกษ์ ของวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 6:17 น. จนถึง เวลา 8:09 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันตก

ฤกษ์ ของวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 13:23 น. จนถึง เวลา 13:55 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ใต้

ฤกษ์ ของวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 18:35 น. จนถึง เวลา 19:28 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออก

ความหมายของ ดวงดาวปัญจธาตุ ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี ตุลาคม 2560

ดาวไฟ

ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค เป็นดวงดาวที่มีพลังมากที่สุดใน ดวงดาวปัญจธาตุ ส่งเสริมทางด้าน โชคลาภ วาสนา และบารมี จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน ตุลาคม 2560

ดาวดิน

ฤกษ์ดาวมหาโชค เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านโชคลาภ และ วาสนา  จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน ฤกษ์เดือน ตุลาคม 2560

ดาวเงิน

ฤกษ์ดาวโชค เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านโชคลาภ  จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน ตุลาคม 2560

ดาวน้ำ

ฤกษ์ดาววาสนา เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านวาสนา จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน ตุลาคม 2560

ดาวไม้

ฤกษ์ดาวบารมี เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านบารมี เหมาะสำหรับ ในการงานส่วน ราชการ เช่น วันรับรถประจำตำแหน่ง วันย้ายห้องทำงานประจำตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน ตุลาคม 2560

สำหรับ ฤกษ์เดือน ตุลาคม 2560  สำหรับ พิธีตั้งศาล ทำบุญเปิดร้าน การกระตุ้นโชค หรือ ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 ที่ผมได้นำเสนอมานี้ ผมหวังว่าท่าน จะสามารถนำไปใช้เป็น ฤกษ์ พิธีการมงคลต่างๆ เพื่อนำพาความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มาสู่ ทุกๆท่าน ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649