Now reading

ฤกษ์ดี กุมภาพันธ์ 2561 วิธีดูวันดี ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ เปิดร้าน คลอดบุตร ย้ายบ้าน

ฤกษ์ดี กุมภาพันธ์ 2561 วิธีดูวันดี ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ เปิดร้าน คลอดบุตร ย้ายบ้าน
ฤกษ์ดี กุมภาพันธ์ 2561 วิธีดูวันดี ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ เปิดร้าน คลอดบุตร ย้ายบ้าน

ปฏิทิน ฤกษ์ดี กุมภาพันธ์ 2561 ดูวันดี สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน ย้ายบ้าน

ฤกษ์ดี กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ ประกอบพิธีกรรม ต่างๆ ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้าน หรือ ฤกษ์ดีผ่าคลอด ในปฏิทิน เดือน กุมภาพันธ์ โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน จะมีเวลาในการใช้ เวลา ที่แตกต่างกัน ตามกำลังของดวงดาว ด้วยศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ

ฤกษ์ดี กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อเราต้องการหา ฤกษ์ออกรถ กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อเราค้นหาข้อมูลใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน กุมภาพันธ์ เราจะเห็นว่าวันที่มีกำลังดาวที่ดี คือ วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์  สมมุติว่า เราจะเลือกวันที่ 12 เป็น ฤกษ์ออกรถใหม่ ในช่วงเวลา ฤกษ์ดี ที่ได้ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 8.53 น. ถึง 9.46 น. โดยในวันนั้น ทิศที่เป็นมงคลใน การหันหัวรถ นั้นอยู่ที่ ทิศเหนือตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นให้เราหันหัวรถของเราไปสู่ทิศ ดังกล่าวตามเวลาที่กำหนดไว้ และทำการสตาร์ทรถ และขับรถ ออกจากโชว์รูม หรือในช่วงเวลา 8.53 น. ถึง 9.46 น. ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถ้าหากเราต้องการ กระตุ้นโชคลาภ ในวันนั้น เช่น การเทรดหุ้น รอการออเดอร์จากลูกค้า หรือ การกระตุ้นยอดขาย ดังนั้นในช่วงเวลา 8.53 น. ถึง 9.46 น. ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เราใช้ไฟกระพริบสีแดง หรือ ใช้การจุดเทียนหอม ในบริเวณ ทิศใต้ ตามช่วงเวลานั้น ภายในบริเวณของ บ้าน อาคารสำนักงาน หรือ ภายในร้านค้า เพื่อ กระตุ้นโชคแบบเร่งด่วน ตามช่วงเวลานั้น
ช่วงเวลาตามในปฏิทิน และ ทิศมงคล ต่างๆ ในเดือน

ช่วงเวลาตามปฏิทิน ฤกษ์ดี กุมภาพันธ์ 2561 ฤกษ์ออกรถ และทิศมงคล ภายในเดือน

วันพฤหัสบดี ที่ 1

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.04 น. จนถึง เวลา 9.57 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

วันจันทร์ที่ 5

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.53 น. จนถึง เวลา 9.46 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.53 น. จนถึง เวลา 11.46 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 13.11 น. จนถึง เวลา 13.54 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 8

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.45 น. จนถึง เวลา 9.38 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

วันอาทิตย์ ที่ 11

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.37 น. จนถึง เวลา 9.30 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.37 น. จนถึง เวลา 11.30 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.56 น. จนถึง เวลา 13.39 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันจันทร์ ที่ 12

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.34 น. จนถึง เวลา 9.27 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.34 น. จนถึง เวลา 11.27 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.52 น. จนถึง เวลา 13.35 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

วันอังคารที่ 13

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.31 น. จนถึง เวลา 9.24 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.31 น. จนถึง เวลา 11.24 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.50 น. จนถึง เวลา 13.33 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 15

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.24 น. จนถึง เวลา 9.17 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

วันจันทร์ ที่ 19

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.09 น. จนถึง เวลา 9.02 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.09 น. จนถึง เวลา 11.02 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.28 น. จนถึง เวลา 13.11 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 22

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 7.58 น. จนถึง เวลา 8.51 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

วันอาทิตย์ ที่ 25

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 7.47 น. จนถึง เวลา 8.40 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.46 น. จนถึง เวลา 10.39 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.05 น. จนถึง เวลา 12.48 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

วันจันทร์ ที่ 26

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 7.43 น. จนถึง เวลา 8.36 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.43 น. จนถึง เวลา 10.36 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

วันอังคาร ที่ 27

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 7.39 น. จนถึง เวลา 8.32 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.39 น. จนถึง เวลา 10.32 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 11.58 น. จนถึง เวลา 12.41 น. ทิศที่เป็นมงคล ในการสตาร์ทรถ และ ขับออกไป คือ ทิศ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ความหมายของ ดวงดาวปัญจธาตุ ใน ปฏิทิน ฤกษ์ออกรถ กุมภาพันธ์ 2561

 

ดาวไฟ

ดาวอภิมหาโชค เป็นดวงดาวที่มีพลังมากที่สุดใน ดวงดาวปัญจธาตุ ส่งเสริมทางด้าน โชคลาภ วาสนา และบารมี จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน

ดาวดิน

ดาวมหาโชค เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านโชคลาภ และ วาสนา จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน

ดาวเงิน

ดาวโชค เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านโชคลาภ จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน

 

ดาวน้ำ

ดาววาสนา เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านวาสนา จึงสามารถใช้เป็น ฤกษ์ในการทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การออกรถใหม่ พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งศาล หรือ ใช้ในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน

ดาวไม้

ดาวบารมี เป็นดวงดาวที่ส่งเสริมทางด้านบารมี เหมาะสำหรับ ในการงานส่วน ราชการ เช่น วันรับรถประจำตำแหน่ง วันย้ายห้องทำงานประจำตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกดูได้ที่ ปฏิทิน

สำหรับ ฤกษ์ดี กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ สำหรับ ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขั้นบ้านใหม่ หรือ ฤกษ์งามยามดี ที่ผมได้นำเสนอในบทความนี้ ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่างๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ทุกๆ ท่าน ครับ

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649

ย้อนดู ปฏิทิน ฤกษ์ดี