Now reading

ฤกษ์ดี กันยายน 2560 ดูฤกษ์ หา วันดี วันมงคล สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล

ฤกษ์ดี กันยายน 2560 ดูฤกษ์ หา วันดี วันมงคล สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล
ฤกษ์ดี กันยายน 2560 ดูฤกษ์ หา วันดี วันมงคล สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล

ฤกษ์ดี กันยายน 2560 ดูฤกษ์ หา วันดี วันมงคล สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล และ วิธีกระตุ้น ฤกษ์ประจำเดือน

ฤกษ์ดี กันยายน 2560 สำหรับ พิธีกรรม ต่างๆ วันออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์เปิดร้าน หรือ ฤกษ์เปิดกิจการ ในเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน ฤกษ์ดี เดือน กันยายน  2560 จะมีเวลาในการใช้ ฤกษ์ดี ที่แตกต่างกัน ตามกำลังดาว ตามหลัก ดวงดาวปัญจธาตุ

ฤกษ์ดี กันยายน 2560

 

ช่วงเวลาที่เป็น ฤกษ์ดี และ ทิศมงคล ต่างๆ ในเดือน กันยายน 2560

ฤกษ์ดี ของวันที่ 1 กันยายน 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 18:03 น. ถึง 18:35 น. ทิศมงคล ในการหันหัวรถ ในช่วง ฤกษ์ดี คือ ทิศใต้

ฤกษ์ออกรถ ของวันที่ 7 กันยายน 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 11:52 น. ทิศมงคล ในการหันหัวรถ ในช่วง ฤกษ์ดี คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ออกรถ ของวันที่ 9 กันยายน 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 9:52 น. ทิศมงคล ในการหันหัวรถ ในช่วง ฤกษ์ดี คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ฤกษ์ออกรถ ของวันที่ 14 กันยายน 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 7:36 น. ถึง 9:28 น. ทิศมงคล ในการหันหัวรถ ในช่วง ฤกษ์ดี คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 9:28 น. ถึง 11:20 น. ทิศมงคล ในการหันหัวรถ ในช่วง ฤกษ์ดี คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ออกรถ ของวันที่ 15 กันยายน 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 7:32 น. ถึง 9:24 น. ทิศมงคล ในการหันหัวรถ ในช่วง ฤกษ์ดี คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 15:28 น. ถึง 16:32 น. ทิศมงคล ในการหันหัวรถ ในช่วง ฤกษ์ดี คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ฤกษ์ออกรถ ของวันที่  16 กันยายน 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 17:41 น. ถึง 18:12 น. ทิศมงคล ในการหันหัวรถ ในช่วง ฤกษ์ดี คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ฤกษ์ออกรถ ของวันที่  25 กันยายน 2560

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 6:40 น. ถึง 8:32 น. ทิศมงคล ในการหันหัวรถ ในช่วง ฤกษ์ดี คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 11:38 น. ถึง 12:58 น. ทิศมงคล ในการหันหัวรถ ในช่วง ฤกษ์ดี คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 14:51 น. ถึง 15:55 น. ทิศมงคล ในการหันหัวรถ ในช่วง ฤกษ์ดี คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ความหมายของ ดวงดาวปัญจธาตุ ในการใช้ ฤกษ์ ต่างๆ ในปฏิทิน ฤกษ์ดี กันยายน 2560

ดาวไฟ

 

ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค คือ ช่วงเวลาที่มี กำลัง ดาวโชคลาภ ดาววาสนา และ ดาวบารมี ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ  โดย ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค เป็นดาวที่มีกำลังดาว ที่มีครบทั้ง โชคลาภ วาสนา และ บารมี จึงสามารถใช้ ฤกษ์ นี้ในทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น ใช้ในการ ออกรถหรือรับรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำพิธีตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งสามารถเลือกได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือนกันยายน 2560 โดยสามารถเลือกวันที่มี ดาวอภิมหาโชค สถิตอยู่ จากนั้นใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของแต่ละวัน เพื่อทำกระการอันเป็นมงคล

ดาวดิน

ฤกษ์ดาวมหาโชค คือ ช่วงเวลาที่มี กำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ โดย ฤกษ์ดาวมหาโชค เป็นดาวที่มีกำลังดาว ทั้ง โชคลาภ และ วาสนา  จึงสามารถใช้ ฤกษ์ นี้ในทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น ใช้ในการ ออกรถหรือรับรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำพิธีตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งสามารถเลือกได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์เดือน กันยายน 2560 โดยสามารถเลือกวันที่มี ดาวมหาโชค สถิตอยู่ จากนั้นใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของแต่ละวัน เพื่อทำกระการอันเป็นมงคล

ดาวเงิน

ฤกษ์ดาวโชค คือ ช่วงเวลาที่มี กำลัง ดาวโชคลาภ ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ โดย ฤกษ์ดาวโชค เป็นดาวที่มีกำลัง โชคลาภ  จึงสามารถใช้ ฤกษ์ นี้ในทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น ใช้ในการ ออกรถหรือรับรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำพิธีตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งสามารถเลือกได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์เดือน กันยายน 2560 โดยสามารถเลือกวันที่มี ดาวโชค สถิตอยู่ สถิตอยู่ จากนั้นใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของแต่ละวัน เพื่อทำกระการอันเป็นมงคล

ดาวน้ำ

ฤกษ์ดาววาสนา คือ ช่วงเวลาที่มี กำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ  โดย ฤกษ์ดาววาสนา เป็นดาวที่มีกำลัง วาสนา จึงสามารถใช้ ฤกษ์ นี้ สำหรับการเริ่มทำธุรกิจ วันรับรถประจำตำแหน่ง การย้ายห้องทำงานใหม่ หรือ วันเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์เดือน กันยายน 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาววาสนา สถิตอยู่ จากนั้นใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของแต่ละวัน เพื่อทำกระการอันเป็นมงคล

ดาวไม้

ฤกษ์ดาวบารมี คือ ช่วงเวลาที่มี กำลัง ดาวบารมี ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ  โดย ฤกษ์ดาวบารมี นั้นเหมาะสำหรับ งานราชการ เช่น วันรับรถประจำตำแหน่ง วันย้ายห้องทำงานประจำตำแหน่ง โดยสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี กันยายน 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาววาสนา สถิตอยู่ จากนั้นใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของแต่ละวัน เพื่อทำกระการอันเป็นมงคล

เมื่อเราจะหา ฤกษ์ออกรถ กันยายน 2560 เพื่อ วันออกรถใหม่ และ เมื่อเราค้นหาข้อมูลใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี เราจะเห็นว่าวันที่มีกำลังดาว ที่มีมากที่สุด เช่น สมมุติว่า เราเลือกวันที่ 25 กันยายน 2560 เป็น วันออกรถ ตามช่วงเวลาที่ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 6:40 น. ถึง 8:32 น. ซึ่งในช่วงเวลานั้น ทิศมงคล นั้นอยู่ที่ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ดังนั้น ให้เราหันหัวของรถของเราไปสู่ทิศ ดังกล่าว ตามเวลาที่ได้เลือกไว้ ในการสตาร์ทรถครั้งแรก และ ขับรถ ออกจากโชว์รูม

สำหรับวิธีการหา ฤกษ์ดี กันยายน 2560  สำหรับ วันออกรถใหม่ ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการ ออกรถใหม่ ขับขี่ปลอดภัยไปตลอด และ นำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ ทุกๆ ท่าน ครับ

อ่านบทความ ฮวงจุ้ยบ้าน

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649