Now reading

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2561 สำหรับ เข้าบ้าน ย้ายบ้าน หรือ ตั้งศาล 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2561 สำหรับ เข้าบ้าน ย้ายบ้าน หรือ ตั้งศาล 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2561 สำหรับ เข้าบ้าน ย้ายบ้าน หรือ ตั้งศาล 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2561 สำหรับ เข้าบ้าน ย้ายบ้าน หรือ ตั้งศาล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2561 การประกอบพิธีมงคล ต่าง ๆ ตั้งแต่ สมัยโบราณ จะต้องใช้การ เดินโคจรของดวงดาว เพื่อมาคำนวณหา วันดี และ เวลาที่เป็นมงคล เพื่อใช้ในการคำนวณหา ฤกษ์ดี ต่าง ๆ เช่น วัน เข้าบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งศาลพระภูมิ หรือ เปิดกิจการ เป็นต้น ผมจึงได้นำการ เดินโคจรของดวงดาว มาคำนวณด้วยหลักของ ดวงดาวปัญจธาตุ โดยใช้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ มาร่วมใช้ในการคำนวณ
ซึ่ง ในแต่ละช่วงเวลา ที่บันทึก อยู่ในปฎิทิน จะมีช่วงของยาม ที่แตกต่างกันไป ตามกำลังของดวงดาว ตามศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ

ปฎิทิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ฤกษ์ดี พฤษภาคม 2561

เมื่อเราเลือก วันที่เราจะประกอบ พิธีมงคล ต่าง ๆ ที่อยู่ตามปฏิทิน เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไป ในหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เราจะต้องใช้ทิศทาง ของทิศที่เป็นมงคล ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อที่จะทำพิธีมงคลต่าง ๆ ได้ถูกหลัก เช่น

เมื่อเราจะหา ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ในเดือน พฤษภาคม 2561 เมื่อเราค้นหาข้อมูลจาก ปฏิทิน สมมุติว่า วันที่มีกำลังดาวที่ดีมากที่สุด คือ วันที่ 19 โดยสมมุติว่า เราเลือกวันที่ 19 พฤษภาคม เพื่อเป็นวันขึ้นบ้านใหม่ ช่วงเวลาที่เป็นมงคล จะอยู่ระหว่าง ช่วงเวลา 11.30 น. – 12.34น.. โดย ในวันนั้นตาม ช่วงเวลานั้น ทิศมงคล คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดังนั้น ให้เราหันหน้า โต๊ะเครื่องไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสู่ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามช่วงเวลาที่เลือก ก่อนที่จะ อัญเชิญ พระประธานประจำบ้าน เข้าสู่ หิ้งพระ หรือ โต๊ะหมู่บูชา ในห้องพระ ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ของทิศมงคล ของแต่ละวัน ดังต่อไปนี้

ช่วงเวลา ของ ฤกษ์ดี และ ทิศมงคล ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 3 พฤษภาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค . 2561

 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 12.33 น. ถึง 13:37 น. คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 14.49 น. ถึง 16.04 น. คือ ทิศ ตะวันตก

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 4 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ที่ 4 พ.ค . 2561

 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 12.29 น. ถึง 13.33น. คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 8 พฤษภาคม 2561

วันอังคารที่ 8 พ.ค . 2561

 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 12.12 น. ถึง 13.16น. คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 14.27 น. ถึง 15.42น. คือ ทิศ ตะวันตก

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 9 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 9 พ.ค . 2561

 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 12.08 น. ถึง 13.12น. คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 14.24 น. ถึง 15.39น. คือ ทิศ ตะวันตก

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 13 พฤษภาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค . 2561

 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 11.52 น. ถึง 12.56น. คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 14.07 น. ถึง 15.22น. คือ ทิศ ตะวันตก

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 16 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 16 พ.ค . 2561

 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 11.40 น. ถึง 12.44น. คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 13.56 น. ถึง 15.11น. คือ ทิศ ตะวันตก

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 19 พฤษภาคม 2561

วันเสาร์ที่ 19 พ.ค . 2561

 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 11.30 น. ถึง 12.34น. คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 13.45 น. ถึง 15.00น. คือ ทิศ ตะวันตก

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 20 พฤษภาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค . 2561

 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 11.22 น. ถึง 12.26น. คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 13.31 น. ถึง 14.44น. คือ ทิศ ตะวันตก

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 24 พฤษภาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค . 2561

 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 11.08 น. ถึง 12.14น. คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 13.18 น. ถึง 14.13น. คือ ทิศ ตะวันตก

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 25 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค . 2561

 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 11.05 น. ถึง 12.11น. คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา และ ทิศมงคล 13.15 น. ถึง 14.10น. คือ ทิศ ตะวันตก

สำหรับขั้นตอนการหา ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2561 เพื่อ ตั้งศาล เข้าบ้านใหม่ ย้ายบ้าน หรือ ตั้งเสาเอก ที่ผมได้นำมาเผยแพร่ในบทความนี้ ผมขอให้ทุก ๆ ท่าน สามารถนำไปใช้ในพิธีมงคลต่าง ๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ ทุกๆ ท่าน ครับ
อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649