Now reading

พิธีการสร้าง พระประจําวันเกิด องค์พิฆเนศ พญานาค เสริมดวงชะตา ( มีคลิป )

พิธีการสร้าง พระประจําวันเกิด องค์พิฆเนศ พญานาค เสริมดวงชะตา ( มีคลิป )
พิธีการสร้าง พระประจําวันเกิด องค์พิฆเนศ พญานาค เสริมดวงชะตา ( มีคลิป )

การสร้าง พระประจําวันเกิด เสริมดวงชะตา แบบทันใจ

วิธีการสร้าง พระประจําวันเกิด เสริมโชคชะตา บารมี ด้วยการสร้างพระเสริมดวงชะตา สำหรับบูชาประจำบ้าน โดยวิธีการเขียน ดวงชะตาเกิดของทุกๆ คนที่อาศัยอยู่ ด้วยกันภายในบ้าน หรือ คอนโด มาเขียนลงในแผ่นยัยต์ดวงชะตา จากนั้นนำเนื้อมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ มาปั้นเพื่อเป็น องค์พระประธานประจำบ้าน หรือ สร้างเป็นองค์ เทพเทวา ที่เราศรัทธา ซึ่งจะต้องปั้นให้เสร็จ ภายใน วันเดียว ที่เหมือนกับการสร้างพระทันใจ เพื่อฝากดวงชะตาทุกๆ คน ไว้ในองค์พระ หรือ องค์เทพ ของเรา

พระประจำวันเกิด

ขั้นตอนการสร้าง พระประจําวันเกิด เสริมดวงชะตา ประจำบ้าน

เขียนดวงชะตา

ภาพการเขียนยันต์ ผูกดวงชะตา ของทุกๆท่าน ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน แล้วลงอักขระจารยันต์ ที่เป็นมงคล เพื่อม้วนยันต์ดวงชะตา เพื่อเป็นแกนกลาง ของ องค์พระประธาน

ใส่ดวงในแกนกลาง องค์พระ

ต่อจากนั้นนำเนื้อมวลสาร มาทำการปั้นเป็น องค์พระประธษน โดย ใช้แผ่นดวงชะตา ที่ลงอักขระเลขยันต์ แล้ว มาม้วนเป็นแกนกลางของ องค์พระประธาน

ตกแต่งองค์พระ

ขั้นตอนการปั้นเศียรพระ และ การตกแต่ง องค์พระประธาน

พระบูชาประจำบ้าน

 

องค์พระเสริมดวงที่ปั้นเสร็จ ภายใน วันเดียว เปรียบเสมือนกับการสร้าง พระทันใจ ที่เกิด บารมีมาก ตามความเชื่อโบราณกาล

พิธีปั้น องค์ พระพิฆเนศประจําวันเกิด เสริมบารมี แบบทันใจ ที่ประเทศ มาเลเซีย

เริ่มสร้างองค์พระพิฆเนศ

ขั้นตอน เริ่มสร้าง องค์ พระพิฆเนศประจําวันเกิด แบบทันใจ

บรรจุยันต์

ขั้นตอน การบรรจุ ยันต์ดวงชะตา เข้าไว้ในองค์ พระพิฆเนศประจําวันเกิด

ตกแต่งเศียร

ขั้นตอน ตกแต่ง เศียร องค์ พระพิฆเนศประจําวันเกิด

พระพิฆเนศประจำวันเกิด

องค์ พระพิฆเนศประจําวันเกิด ที่ปั้นเสร็จสิ้น ภายใน วันเดียว

พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข

องค์ พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข

หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์ ประเทศ มาเลเซีย มาสัมภาษณ์ การทำพิธีปั้นพระ แบบทันใจ

พิธีปั้นองค์ พญานาค เสริมบารมี แบบทันใจ ที่ ปตท.สผ. จังหวัดขอนแก่น

สร้างองค์ พญานาคราช

ปะรำพิธี ในการปั้น องค์ พญานคา ที่ ปตท.สผ.

ปั้นองค์ พญานาคราช

ขั้นตอน ขึ้นองค์ พญานาค ที่มี ยันต์ ดวงชะตาของผู้บริหาร และ พนักงาน อยู่ด้านใน

แต่งเศียร

ขั้นตอนการ แต่งเศียร และ พระพักต์ องค์ พญานาค

รูปปั้นองค์พญานาคราช

องค์ พญานาค ที่ปั้นเสร็จ ภายใน วันเดียว แบบทันใจ ด้านหน้า

รูปปั้นด้านข้าง

องค์ พญานาค ที่ปั้นเสร็จ ภายใน วันเดียว แบบทันใจ ด้านข้าง

รูปปั้นด้านหลัง

องค์ พญานาค ที่ปั้นเสร็จ ภายใน วันเดียว แบบทันใจ ด้านหลัง

พิธีบวงสรวง

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล พญานาค ที่ ปตท.สผ. จังหวัด ขอนแก่น

เมื่อทำการปั้นพระเพื่อ เสริมดวงชะตาประจำบ้าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้น้อมจิตระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า เพื่ออัญเชิญบุญบารมีของ พระพุทธเจ้า มาปกปัก รักษา ช่วยคุ้มครอง ดวงชะตาของ ทุกๆ ท่านที่อาศัยอยู่ภายใน บ้าน หรือ คอนโด จากนั้นนำไปตั้งบูชาภายใน ห้องพระ หรือ บนหิ้งพระ เพื่อบังเกิดความเจริญรุ่งเรือง และ ความเป็นสิริมงคล

การสร้าง พระ ประจําวันเกิด และ วิธีการสร้างพระเสริมดวงชะตา ประจำบ้าน ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ อาจจะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่จะทำให้ ดวงชะตาชีวิต ของทุกๆ คนดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้น คือ การดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นใน หลักพระธรรม ประจำใจ ถึงจะทำให้ ชีวตของทุกๆ ท่านมีแต่ ความเจริญ รุ่งเรือง และ เกิดแต่สิ่งที่เป็น สิริมงคล ไปตลอด ครับ

อ่านบทความ พิธีกรรม

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649