Now reading

แนะนำวิธี การจัดโต๊ะหมู่บูชา ตั้งหิ้งพระติดผนัง ห้องพระ อย่างไรให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย

แนะนำวิธี การจัดโต๊ะหมู่บูชา ตั้งหิ้งพระติดผนัง ห้องพระ อย่างไรให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย
แนะนำวิธี การจัดโต๊ะหมู่บูชา ตั้งหิ้งพระติดผนัง ห้องพระ อย่างไรให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย

วิธี การจัดโต๊ะหมู่บูชา ห้องพระ หิ้งพระ อย่างไร ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

การจัดโต๊ะหมู่บูชา หรือ การจัด หิ้งพระติดผนัง ที่หลายๆ ท่านค่อนข้าง อาจจะสงสัย ว่า ตำแหน่งส่วนไหนของบ้าน หรือ องค์พระประธาน ควรหันไปในทิศทางใด ผมจึงได้เขียนบทความ ฮวงจุ้ยห้องพระ หรือ ฮวงจุ้ยหิ้งพระ นั้นควรที่จะจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งใดของ ตัวบ้าน หรือ คอนโด ถึงจะบังเกิด ความเจริญรุ่งเรือง เสริมบารมี ต่อผู้ที่อยู่อาศัย และ ในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยคอนโด หรือ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน นั้นจำเป็นที่จะต้องจัด ฮวงจุ้ยห้องพระ ด้วยหรือไม่ เรามาลอง วิเคราะห์ โดยใช้ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ และ วิธีการ จัดฮวงจุ้ย ห้องพระ เพื่อเสริมบารมี และ ความเป็นสิริมงคล

หลักวิเคราะห์ การจัดโต๊ะหมู่บูชา ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ให้ถูกตำแหน่งด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

1. วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชา โดยการกำหนด ตำแหน่งของ ห้องพระ หรือ การตั้งหิ้งพระ ด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุโดย กำหนดตำแหน่ง ให้อยู่ในบริเวณที่ต้องการ ธาตุทอง ถ้าหาก พระบูชา หรือ องค์เทวรูปต่างๆ ที่ทำจากวัสดุที่เป็น โลหะ เกินกว่า 70 เปอร์เซ็นต์  และถ้า พระบูชา หรือ องค์เทวรูปต่างๆ ที่เกินกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ทำจากวัสดุที่เป็น ดินเผา หรือ ปูนปั้น ให้อยู่ ในตำแหน่งที่ต้องการ ธาตุดิน

ลักษณะของ พระบูชา พระบรมรูป องค์เทวรูป ที่สร้างจากวัสดุ ที่เป็นโลหะ และ ที่มีมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ใน ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ที่สารมารถ กำหนดตำแหน่งให้อยู่ใน บริเวณที่ต้องการ ธาตุทอง โดยการ วัดองศาตัวอาคาร และ นำมาคำนวณ

ลักษณะของ พระบูชา พระบรมรูป องค์เทวรูป ที่สร้างจากวัสดุ ที่เป็น ดินเผา หรือ ปูนปั้น ที่มีมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ใน ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ที่สารมารถ กำหนดตำแหน่งให้อยู่ใน บริเวณที่ต้องการ ธาตุดิน จากการ วัดองศาตัวอาคาร และ คำนวณโดยใช้ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

ห้องพระ

ซึ่งในการกำหนดตำแหน่ง  ที่อยู่ในตำแหน่งที่ ไม่สะดวก ในการกำหนดตำแหน่งของ ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ เพราะ พื้นที่ใช้สอย ภายใน บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม ที่มีพื้นที่จำกัด และ ท่านที่ไม่มีความรู้เรื่อง ฮวงจุ้ย ที่ไม่สามารถ วัดองศาตัวอาคาร จากกล้องส่ององศา และ ไม่ทราบถึงวิธีการคำนวณด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ก็จะไม่ทราบตำแหน่ง การตั้งโต๊ะหมู่บูชา หรือ การตั้งหิ้งพระ ที่ถูก หลักฮวงจุ้ย ได้

2. การจัด โต๊ะหมู่บูชา หรือ การตั้งหิ้งพระ โดยการกำหนดตำแหน่ง ห้องพระ ตามความเชื่อ หรือความศรัทธา เป็นหลัก และ กำหนดตำแหน่งของ ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ไว้ในบริเวณที่เหมาะสม และ ใช้การปรับสมดุลธาตุ ของ หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ นำมาใช้ในการจัด ฮวงจุ้ยห้องพระ ที่ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย และ เพื่อความเป็นสิริมงคล ดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งของ การจัด โต๊ะหมู่บูชา หรือ การตั้งหิ้งพระ ถ้าหากเราสามารถ หลีกเลี่ยงตำแหน่งที่มี พระพุทธรูป หรือ องค์เทวรูป หันหลังพิงกับฝาผนังของ ห้องน้ำ ได้ก็ควรหลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ ก็ให้เรายึดหลักแห่งความ ศรัทธา โดย ให้ตั้งจิตระลึกว่า เราตั้งใจทำ หิ้งพระ หรือ ห้องพระ ด้วยจิตที่เคารพบูชา บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะไม่มีการถือโทษใดๆ ทั้งสิ้น แต่โดยส่วนใหญ่มักจะคิดไปตาม ความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ จนจิตวิตกกังวลไปต่างๆ นาๆ
  • การจัด โต๊ะหมู่บูชา หรือ การตั้งหิ้งพระ  จำเป็นจะต้องจัดวาง ตำแหน่งไว้ที่ชั้นด้านล่างของ บ้าน ตึกแถว หรือ อาคาร เพราะพื้นที่ใช้สอย ไม่เพียงพอ ให้พยายามหลีกเลี่ยง ตำแหน่งที่ตั้งของ องค์พระประธาน ประจำบ้าน หรือ องค์เทวรูป ต่างๆ ในตำแหน่งที่อยู่ใต้ ห้องน้ำ หรือ เตียงนอน
  • การจัด โต๊ะหมู่บูชา หรือ การตั้งหิ้งพระ จำเป็นจะต้องมี ระบบระบายอากาศที่ดี เพราะกลิ่นควันธูป หรือ กำยาน จะมีผลเสียในทาง ฮวงจุ้ย และ สุขภาพได้
  • ทิศหันหน้าของ องค์พระประธาน ประจำบ้าน สามารถหันได้ใน ทุกทิศทางตามความเหมาะสม โดย ไม่หันไปเฉพาะ ทิศตะวันออก หรือ ทิศเหนือ และ ในทิศต้องห้าม ตามที่เคยได้ยินมา กล่าวคือ ห้ามหันหน้า พระบูชา ไปทางทิศตะวันตก หรือ ทิศใต้ เพราะ จะมีแต่เรื่อง ตกต่ำ หรือ อยู่ใต้อำนาจ ไม่มีทางเจริญ แต่ในหลักแห่งความเป็นจริงแล้ว ทิศตะวันตก ถ้าหากแปลเป็น ภาษา อังกฤษ ก็จะเรียกว่า West ไม่ใช่คำว่า Fall ซึ่ง บารมีของ พระพุทธองค์ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะเมตตาไปในทุกๆ ทิศทาง
  • ถ้าหาก ห้องนอน ที่มีเตียงนอน และหันปลายเท้า ไปที่ ห้องพระ ที่อยู่คนละห้องกับ ห้องนอน ถ้าหากเราสร้าง ห้องพระ หรือ ตั้งหิ้งพระ ด้วยจิตที่ศรัทธา ก็ไม่เกิดผลเสียแต่อย่างใด เพราะแยกเป็นคนละ ห้องกัน
  • ถ้าหากจำเป็นที่จะต้องตั้ง หิ้งพระ ไว้ในห้องนอน ไม่ควรหันปลายเท้าไปทาง หิ้งพระ  ควรมีฉากบังตา ระหว่าง เตียงนอน กับ หิ้งพระ
  • การจัด โต๊ะหมู่บูชา หรือ การตั้งหิ้งพระ จะต้องมีการ ปรับสมดุลธาตุ มาช่วยในการ จัดฮวงจุ้ย เพื่อลดพลังของ ธาตุ ที่เป็นวัสดุที่ใช้ในการสร้าง พระบูชา พระบรมรูป หรือ องค์เทวรูป ในบริเวณ ห้องพระ ที่มากเกินไป เช่น

ถ้าหาก ห้องพระ ที่มี พระบูชา พระบรมรูป หรือ องค์เทวรูป ที่สร้างจากวัสดุ ที่เป็นโลหะ ซึ่งเป็น ธาตุทอง ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ วิธีการลดพลังของ ธาตุทอง ในการปรับสมดุลของ ธาตุทอง ที่มีมากเกินไป ตามรูปด้านบนนี้ ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ โดยการตั้งตำแหน่งน้ำ ภายในห้องพระ โดยใช้พรมสีฟ้า หรือ ใช้โทนสีของ ฝาผนังห้อง ให้เป็นสีฟ้า

ถ้าหาก ฮวงจุ้ยห้องพระ ที่มี พระบูชา พระบรมรูป หรือ องค์เทวรูป ที่ทำจากวัสดุ ที่เป็น ดินเผา หรือ ปูนปั้น ซึ่งเป็น ธาตุดิน ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ วิธีการลดพลังของ ธาตุดิน เพื่อการปรับสมดุลของ ธาตุดิน ที่มากเกินไปของ ห้องพระ ตามรูปด้านบนนี้ โดยการใช้ ธาตุทอง ให้เรานำ ของตกแต่งห้อง หรือ กระถางธูป แจกัน ที่เป็น โลหะ มาประดับภายในห้องพระ และ ใช้โทนสีของ ฝาผนังห้อง ให้เป็นสีขาว

สำหรับวิธี การจัด โต๊ะหมู่บูชา หรือ การตั้งหิ้งพระ ที่ผมได้ แนะนำการตั้งหิ้งพระ หรือ ห้องพระ ในบทความนี้ เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ทุกๆ ท่านสามารถนำไปจัด ฮวงจุ้ย ห้องพระ ได้ด้วยตนเอง และ ยังมีวิธีการ เสริมโชคชะตา และ บารมี ด้วยการสร้างพระเสริมดวง ประจำบ้าน โดยการนำ ดวงชะตาของทุกๆ คนที่อาศัยอยู่ ภายในบ้าน หรือ คอนโดมิเนียม มาเขียนลงในแผ่นดวง แล้วนำเนื้อมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ มาปั้นเป็น พระประธานประจำบ้าน หรือ ปั้นเป็นองค์ เทวรูป ที่เรานับถือ โดยการปั้นให้เสร็จสมบูรณ์ ภายใน 1 วัน ที่เหมือนกับการสร้าง พระทันใจ เพื่อฝากดวงชะตาไว้ในองค์พระของเรา

ขั้นตอนการสร้าง พระประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา ประจำบ้าน

เขียนดวงชะตา

ภาพการเขียน ดวงชะตา ของทุกๆ คนที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน แล้วลงอักขระยันต์ ที่เป็นมงคล เพื่อม้วนเป็นแกนกลาง ของ องค์พระ

ใส่ดวงในแกนกลาง องค์พระ

จากนั้นนำเนื้อมวลสาร มาปั้นเป็น องค์พระ โดย ใช้แผ่นดวง ที่ลงอักขระยันต์ แล้ว มาเป็นแกนกลางของ องค์พระ

ตกแต่งองค์พระ

การปั้นเศียรพระ และ ตกแต่ง องค์พระ

พระบูชาประจำบ้าน

องค์พระที่ปั้นเสร็จ ภายใน 1 วัน เหมือนกับการสร้าง พระทันใจ ที่มี อานิสงส์มาก ตามความเชื่อโบราณ

พระพิฆเนศ

องค์พระพิฆเนศวร ที่ปั้นเสร็จภายใน 1 วัน

หลังจากปั้น พระประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา ประจำบ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตั้งจิตระลึกถึง คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เพื่ออัญเชิญบารมีของ พระพุทธองค์ มาปกปักรักษา คุ้มครอง ดวงชะตาของ ทุกๆ คนที่อาศัยอยู่ภายใน บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม แล้วนำไปตั้งบูชาภายใน ห้องพระ หรือ บนหิ้งพระ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง และ เป็นสิริมงคล

การจัด โต๊ะหมู่บูชา หรือ การตั้งหิ้งพระ และ การสร้างพระเสริมดวงชะตา ประจำบ้าน ที่ผมได้นำมาเสนอในบทความนี้ อาจจะเป็นส่วนเพียงหนึ่งที่จะทำให้ ชะตาชีวิต ของทุกๆ ท่านดีขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดนั้น คือการดำเนินชีวิตโดยมี หลักธรรม ประจำใจ ถึงจำทำให้ ชีวตของท่านมีแต่ ความเจริญรุ่งเรือง และ เป็นสิริมงคล ไปตลอด ครับ

อ่านบทความ ฮวงจุ้ยบ้าน

อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษา ด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649