ฮวงจุ้ย
พิธีกรรม
ฤกษ์ดี
ฮวงจุ้ยบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้าน ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ คือ การจัด พลังงาน และ การไหลเข้าของ อากาศมาหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของตัวบ้าน เพื่อนำพาพลังงาน เข้ามาใช้ในการจัด ฮวงจุ้ยประตู ฮวงจุ้ยห้องนอน ฮวงจุ้ยห้องน้ํา ฮวงจุ้ยห้องรับแขก ฮวงจุ้ยห้องครัว ฮวงจุ้ยห้องพระ ให้ถูกหลักของการ สมดุลพลังงาน และ ธาตุ ต่าง ๆ โดยสามารถ แบ่งหลักการจัดเป็นหมวด ต่าง ๆ ได้ดังต่อไนี้

การจัด ฮวงจุ้ยประตู หน้าบ้าน ตามห้องต่าง ๆ ที่อยู่ภายในบ้าน โดยการกำหนดทิศทาง การไหลเข้าของ อากาศ และ โทนสีของประตู ให้อยู่ใน ธาตุ ที่เหมาะสม

การจัด ฮวงจุ้ยบ้าน เพื่อปรับ ฮวงจุ้ยห้องนอน โดย การปรับสมดุลของธาตุ โดยการใช้ โทนสีของผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน รูปภาพต่าง ๆ ของตกแต่ง หรือ เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการกำหนด ทิศหันของ หัวเตียงนอน

การจัด ฮวงจุ้ยห้องน้ํา โดย การเลือกใช้ สี และลายของ กระเบื้อง ให้ถูกหลักของการ สมดุลธาตุ และ เทคนิคการ ใช้โทนสีของ พรม ห้องน้ำ หรือ รูปภาพ เพื่อมาปรับ พลังงาน ให้สมดุล

การจัด ฮวงจุ้ยรับแขก ด้วยการเลือก โทนสีของ ผ้าม่าน พรม โซฟา หรือ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ให้ถูกหลัก

การจัด ฮวงจุ้ยห้องพระ เทคนิค การเลือก ตำแหน้ง และ ทิศทางการหัน ของ โต๊ะหมู่บูชา ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ติดผนัง ให้ถูกตำแหน่งเสริมบารมี ของ บ้าน

การจัด ฮวงจุ้ยห้องครัว โดย วิธีการเลือก ตำแหน่ง อ่างล้างจาน และ เตาไฟ ให้ถูกหลัก และ โทนสีของ พรม หรือ ผ้าม่าน ที่อยู่ภายในห้องครัว เพื่อนำมา ปรับพลังงาน และ ปรับสมดุลธาตุ

ฮวงจุ้ยคอนโด

ฮวงจุ้ยคอนโด ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ คือ การจัด พลังงาน และ การไหลเข้าของ อากาศมาหล่อเลี้ยง ตามห้องต่าง ๆ ของคอนโด เพื่อนำพาพลังงาน เข้ามาใช้ในการจัด ฮวงจุ้ยประตู ฮวงจุ้ยห้องนอน ฮวงจุ้ยห้องน้ํา ฮวงจุ้ยห้องรับแขก ฮวงจุ้ยห้องครัว ฮวงจุ้ยห้องพระ ให้ถูกหลักของการ สมดุลพลังงาน และ ธาตุ ต่าง ๆ โดยสามารถ แบ่งหลักการจัดเป็นหมวด ต่าง ๆ ได้ดังต่อไนี้

การจัด ฮวงจุ้ยประตู คอนโดมิเนียม ตามห้องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน คอนโด โดยการกำหนดทิศทาง การไหลเข้าของ อากาศ และ โทนสีของประตู ให้อยู่ใน ธาตุ ที่เหมาะสม

การจัด ฮวงจุ้ยคอนโด เพื่อปรับ ฮวงจุ้ยห้องนอน คอนโดมิเนียม โดย การปรับสมดุลของธาตุ โดยการใช้ โทนสีของผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน รูปภาพต่าง ๆ ของตกแต่ง หรือ เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการกำหนด ทิศหันของ หัวเตียงนอน

การจัด ฮวงจุ้ยห้องน้ํา คอนโดมิเนียม โดย การเลือกใช้ สี และลายของ กระเบื้อง ให้ถูกหลักของการ สมดุลธาตุ และ เทคนิคการ ใช้โทนสีของ พรม ห้องน้ำ หรือ รูปภาพ เพื่อมาปรับ พลังงาน ให้สมดุล

การจัด ฮวงจุ้ยรับแขก คอนโดมิเนียม ด้วยการเลือก โทนสีของ ผ้าม่าน พรม โซฟา หรือ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ให้ถูกหลัก

การจัด ฮวงจุ้ยห้องพระ เทคนิค การเลือก ตำแหน่ง และ ทิศทางการหัน ของ โต๊ะหมู่บูชา ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ติดผนัง ให้ถูกตำแหน่งเสริมบารมี ของ คอนโด

การจัด ฮวงจุ้ยห้องครัว คอนโดมิเนียม โดย วิธีการเลือก ตำแหน่ง อ่างล้างจาน และ เตาไฟ ให้ถูกหลัก และ โทนสีของ พรม หรือ ผ้าม่าน ที่อยู่ภายในห้องครัว เพื่อนำมา ปรับพลังงาน และ ปรับสมดุลธาตุ

ฮวงจุ้ยคอนโด
ฮวงจุ้ยธุรกิจ

ฮวงจุ้ยที่ทํางาน

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน หรือ ฮวงจุ้ยร้านค้า ต่างๆ เช่น ฮวงจุ้ยร้านอาหาร ฮวงจุ้ยธุรกิจ ฮวงจุ้ยโรงแรม ฮวงจุ้ยโรงงาน หรือ ฮวงจุ้ยรีสอร์ท มีวิธีการจัดฮวงจุ้ย อย่างไรให้ เพิ่มยอดขาย กระตุ้นการงาน การเงิน และ การบริหาร ให้มีประสิทธิภาพ

โดยการวัดองศาของตัวอาคาร จากนั้นนำค่าที่วัดได้ มาคำนวณเพื่อที่ดึงกระแสพลังงานที่ดี เข้ามาหล่อเลี้ยงภายในตัวอาคาร จากนั้นนำค่าพลังงาน มาปรับเพื่อให้พลังงานเกิดความสมดุล ภายในตัวอาคาร จากการใช้วัสดุ หรือ ของตกแต่งต่างๆ เช่น โทนสีของผ้าม่าน พรม หรือ เฟอร์นิเจอร์

ฤกษ์ดี

ฤกษ์ดี ตามศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ คือ ช่วงของ เวลา หรือ ยาม  ที่เหมาะสำหรับ การประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ตามศาสตร์ โหราศาสตร์ โบราณ จะมีทั้ง วันธงชัย วันอธิบดี แต่ ฤกษ์ดี ในศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ จะใช้หลักของ ฮวงจุ้ย มาร่วมในการ คำนวณเพื่อให้ได้ ฤกษ์งามยามดี ที่ใช้เป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายบ้าน ฤกษ์เข้าบ้าน ฤกษ์จดทะเบียนสมรส ฤกษ์งามยามดี หรือ ฤกษ์ตั้งศาล

ฤกษ์ดี

บทความ ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยคอนโด ฮวงจุ้ยที่ทํางาน ฤกษ์ดี

ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย คือ ศาสตร์ชนิดใด ตามที่เราคุ้นเคยกันมา ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า ศาสตร์ ฮวงจุ้ย จะต้องเกี่ยวโยงกับเรื่องราวของความเชื่อต่างๆ ที่กำเนิดมาจากประเทศจีน ซึ่งเป็นหลักวิชา และความเชื่อที่เผยแพร่กันมาตั้งแต่โบราณ เช่น การตั้งรูปปั้น สิงโต ที่หน้าประตูบ้าน เพื่อคอยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะ เข้ามาสู่ที่บ้าน หรือ การติดตั้งกระจกแปดเหลี่ยม เพื่อสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีที่ พุ่งตรงมาตามทางสามแพร่ง ซึ่งถ้าพิจารณาด้วย หลักแห่งความเป็นจริงแล้ว สิ่งของต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ได้ส่งผลในทาง ฮวงจุ้ย แต่จะส่งผลต่อทางด้านจิตใจ

หลาย ๆ ท่านที่ยังไม่เข้าใจ และ ศึกษาในศาสตร์แห่ง ฮวงจุ้ยประเทศไทย ที่แท้จริง กลับมีความเห็นว่าศาสตร์ ฮวงจุ้ย นั้นเป็นวิชาแห่งความงมงาย ซึ่งในหลักความเป็นจริง วิชาฮวงจุ้ย คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานต่างๆ หรือ การดึงกระแสพลังงาน ที่อยู่รอบตัวเรา เพื่อนำมาปรับสมดุลของ DNA ของผู้ที่อยู่อาศัย และ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในสถานที่ๆ จัดฮวงจุ้ย เนื่องจากพลังงานที่อยู่รอบๆ ตัวเรา จะมีผลต่อร่างกายของมนุษย์

และจากความไม่เข้าใจในศาสตร์ของ ฮวงจุ้ย อย่างถ่องแท้ จึงเข้าใจว่าการ จัดฮวงจุ้ย ตามที่ได้เคยศึกษากันมา จะสามารถเสริมโชคลาภ และการเงิน ให้กับตัวเรา แต่เมื่อจัดฮวงจุ้ย โดยไม่ได้ศึกษาในหลักการ ปรับสมดุลของพลังงาน แล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง จึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่หมดความศรัทธา ในศาสตร์ของฮวงจุ้ย โดยส่วนมากมักจะคิดว่า ที่อยู่อาศัยไม่ดี เมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้ว เกิดเจ็บป่วย อาจเป็นเพราะตำแหน่งที่ตั้งของศาลพระภูมิตั้งไม่ถูกต้อง จนทำให้บางท่านถึงกับต้องย้ายศาลพระภูมิ ปรับหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่เลยก็มี โดยสาเหตุที่แท้จริง อาจจะเกิดจาก ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ของเราเองที่ไม่ถูกหลัก
ผมจึงได้คิดค้น ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ขึ้นมา โดยใช้หลักการ ปรับสมดุลของ พลังงาน โดยวิเคราะห์จาก การไหลเข้าของอากาศ ที่นำพา ประจุไฟฟ้า ที่ทำมุมกับ องศาแกนแม่เหล็กโลก
และการใช้ ธาตุต่างๆ ทั้ง 5 ธาตุ คือ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ มาปรับสมดุลของพลังงาน และ แบ่งระบบการ จัดฮวงจุ้ยออกเป็น 2 ระบบ คือ ฮวงจุ้ยระบบปิด และ ฮวงจุ้ยระบบเปิด โดยผมจะเผยแพร่ หลักการ และ ความรู้ต่างๆ ในบทความ ตามหมวดต่างๆ โดยผมหวังว่า องค์ความรู้ต่างๆ ที่ผมได้นำมาเผยแพร่นี้ จะเกิดประโยชน์ต่อทุกๆ ท่าน ครับ

ศาสตรา พีระมาน