ฮวงจุ้ย
พิธีกรรม
ฤกษ์ดี
ฮวงจุ้ยบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้าน คือ การปรับพลังงาน และ การไหลเข้าของ อากาศมาหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของตัวบ้าน เพื่อนำพาพลังงาน เข้ามาใช้ในการ ปรับพลังงาน  ให้ถูกหลักของการ สมดุลพลังงาน และ ธาตุ ต่าง ๆ โดยสามารถ แบ่งหลักการจัดเป็นหมวด ต่าง ๆ มีทั้ง ห้องพระ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องน้ํา

ฮวงจุ้ยคอนโด

ฮวงจุ้ยคอนโด คือ การจัด พลังงาน และ การไหลเข้าของ อากาศมาหล่อเลี้ยง ตามห้องต่าง ๆ ของ คอนโดมิเนียม เพื่อนำพาพลังงาน ที่ดีเข้ามาใช้ ให้ถูกหลักของการ สมดุลพลังงาน และ ธาตุ ต่าง ๆ โดยสามารถ แบ่งหลักการจัดเป็นหมวด ต่าง ๆ

ฮวงจุ้ยคอนโด
ฮวงจุ้ยธุรกิจ

ฮวงจุ้ยที่ทํางาน

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน หรือ ฮวงจุ้ยร้านค้า ต่าง ๆ เช่น มีวิธีการจัดพลังงาน อย่างไรให้ เพิ่มยอดขาย กระตุ้นการงาน การเงิน และ การบริหาร ให้มีประสิทธิภาพ โดยการวัดองศาของตัวอาคาร จากนั้นนำค่าที่วัดได้ มาคำนวณเพื่อที่ดึงกระแสพลังงานที่ดี เข้ามาหล่อเลี้ยงภายในตัวอาคาร จากนั้นนำค่าพลังงาน มาปรับเพื่อให้พลังงานเกิดความสมดุล ภายในตัวอาคาร จากการใช้วัสดุ หรือ ของตกแต่งต่างๆ เช่น โทนสีของผ้าม่าน พรม หรือ เฟอร์นิเจอร์

ฤกษ์ ดี

ฤกษ์ ตามศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ คือ ช่วงของ เวลา หรือ ยาม  ที่เหมาะสำหรับ การประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ตามศาสตร์ โหราศาสตร์ โบราณ จะมีทั้ง วันธงชัย วันอธิบดี แต่ในศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ จะใช้หลักของ ฮวงจุ้ย มาร่วมในการ คำนวณเพื่อให้ได้ ฤกษ์งามยามดี ที่ใช้ในการ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เข้าบ้าน จดทะเบียนสมรส หรือ ตั้งศาล

ฤกษ์ดี

บทความ ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยคอนโด ฮวงจุ้ยที่ทํางาน ฤกษ์ดี

ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย คือ ศาสตร์ชนิดใด ตามที่เราคุ้นเคยกันมา ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า จะต้องเกี่ยวโยงกับเรื่องราวของความเชื่อต่าง ๆ ที่กำเนิดมาจากประเทศจีน ซึ่งเป็นหลักวิชา และความเชื่อที่เผยแพร่กันมาตั้งแต่โบราณ เช่น การตั้งรูปปั้น สิงโต ที่หน้าประตูบ้าน เพื่อคอยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะ เข้ามาสู่ที่บ้าน หรือ การติดตั้งกระจกแปดเหลี่ยม เพื่อสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีที่ พุ่งตรงมาตามทางสามแพร่ง ซึ่งถ้าพิจารณาด้วย หลักแห่งความเป็นจริงแล้ว สิ่งของต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ได้ส่งผลในทาง พลังงาน แต่จะส่งผลต่อทางด้านจิตใจ

หลาย ๆ ท่านที่ยังไม่เข้าใจ กลับมีความเห็นว่า เป็นหลักวิชาแห่งความงมงาย ซึ่งในหลักความเป็นจริง หลักฮวงจุ้ย คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานต่าง ๆ หรือ การดึงกระแสพลังงาน ที่อยู่รอบตัวเรา เพื่อนำมาปรับสมดุลของ DNA ของผู้ที่อยู่อาศัย และ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในสถานที่ นั้น ๆ

และจากความไม่เข้าใจ อย่างถ่องแท้ จึงเข้าใจว่าการ จัดฮวงจุ้ย ตามที่ได้เคยศึกษากันมา จะสามารถเสริมโชคลาภ และการเงิน ให้กับตัวเรา แต่เมื่อจัดไปแล้ว โดยไม่ได้ศึกษาในหลักการ ปรับสมดุลของพลังงาน แล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง จึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่หมดความศรัทธา โดยส่วนมากมักจะคิดว่า ที่อยู่อาศัยไม่ดี เมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้ว เกิดเจ็บป่วย อาจเป็นเพราะตำแหน่งที่ตั้งของศาลพระภูมิตั้งไม่ถูกต้อง จนทำให้บางท่านถึงกับต้องย้ายศาลพระภูมิ ปรับหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่เลยก็มี โดยสาเหตุที่แท้จริง อาจจะเกิดจาก ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ของเราเองที่ไม่ถูกหลัก
ผมจึงได้คิดค้น ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ขึ้นมา โดยใช้หลักการ ปรับสมดุลของ พลังงาน โดยวิเคราะห์จาก การไหลเข้าของอากาศ ที่นำพา ประจุไฟฟ้า ที่ทำมุมกับ องศาแกนแม่เหล็กโลก
และการใช้ ธาตุต่างๆ ทั้ง 5 ธาตุ คือ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ มาปรับสมดุลของพลังงาน และ แบ่งระบบออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบปิด และ ระบบเปิด โดยผมจะเผยแพร่ หลักการ และ ความรู้ต่างๆ ในบทความ ตามหมวดต่างๆ โดยผมหวังว่า องค์ความรู้ต่างๆ ที่ผมได้นำมาเผยแพร่นี้ จะเกิดประโยชน์ต่อทุกๆ ท่าน ครับ

ศาสตรา พีระมาน

ฮวงจุ้ยบ้าน ฤกษ์
ฮวงจุ้ยบ้าน ฤกษ์