ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

หลักวิชา ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ คือ ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ย ชนิดใด และ มีวิธีการจัด บ้าน อาคาร หรือ คอนโด อย่างไร

ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ หลักวิชาที่ผม อาจารย์ ศาสตรา พีระมาน ได้คิดค้นขึ้น จากการนำ หลักฮวงจุ้ย ในแขนงต่างๆ มา ทดลอง วิเคราะห์ และ แก้ไข ด้วยหลัก เหตุ และ ผล เพราะถ้าหากจะกล่าวถึง ศาสตร์ฮวงจุ้ย กับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวโยงกับเรื่องราวของความเชื่อต่างๆ ที่ถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่โบราณ เช่น การห้ามนอนใต้ ขื่อ ใต่ คาน การตั้งรูปปั้นสัตว์ต่างๆ ที่ด้านหน้าประตู เพื่อคอยกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาสู่ที่อยู่อาศัย หรือการ ตั้งกระจกแปดเหลี่ยมเพื่อสะท้อนสิ่งไม่ดีที่พุ่งตรงมาตามทางสามแพร่ง ซึ่งในหลักแห่งความเป็นจริงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นไม่ได้มีผลในทาง ฮวงจุ้ย แต่มีผลต่อสภาพจิตใจ

จนบางครั้ง ท่านที่ยังไม่เข้าใจใน หลักฮวงจุ้ย กลับมองว่า วิชาฮวงจุ้ย เป็นวิชาแห่งความงมงาย ซึ่งในความเป็นจริง หัวใจของ หลักฮวงจุ้ย คือการเปลี่ยนพลังงานต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเราเพื่อนำมากระตุ้น DNA ของผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่นั้นๆ เพราะพลังงานต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรามีผลต่อ ร่างกายของมนุษย์ และ ทุกๆ สิ่งที่อยู่ในบ้าน

เนื่องจากความไม่เข้าใจใน หลักฮวงจุ้ย อย่างถ่องแท้ โดยส่วนมากมักจะเข้าใจว่าการ จัดฮวงจุ้ย จะสามารถนำพาโชคลาภ และ ความร่ำรวยมาสู่ตัวเรา และ ครอบครัว เท่านั้น แต่เมื่อ จัดฮวงจุ้ย แล้วไม่ได้ผลดังที่ตั้งใจไว้ จึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจใน ศาสตร์ฮวงจุ้ย เท่าใดนัก และมักจะยึดถือว่าที่อยู่อาศัยไม่ดีเป็นเพราะเจ้าที่ไม่พอใจในตำแหน่งที่ตั้งของศาล  ซึ่งบางท่านถึงกับย้ายศาลหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่เลยก็มี โดยแท้ที่จริงแล้ว อาจจะเป็นเพราะฮวงจุ้ยของที่อยู่อาศัยของเราเองที่ผิดพลาด

ส่วนในเรื่องของฮวงจุ้ย นั้น ผู้ที่จะตรวจสอบผลจากการ จัดฮวงจุ้ย ได้ดีที่สุดคือ ผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่ๆได้ทำการแก้ไขฮวงจุ้ยเท่านั้น ส่วน ซินแส มีหน้าที่ชี้แนะในการปรับปรุงสถานที่ แต่ผลที่ได้จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ผู้ที่อยู่อาศัยเท่านั้นที่จะตอบได้

เพราะเมื่อมีการแก้ไขหรือ จัดฮวงจุ้ย ในสถานที่ใดๆ จะส่งผลโดยตรงกับผู้ที่อยู่อาศัย เช่น ก่อนทำการจัด ฮวงจุ้ย เคยมีอาการ ถ่ายไม่ปกติ หรือ นอนหลับไม่สนิท เมื่อทำการจัดฮวงจุ้ยแล้วหากถูกต้อง อาการต่างๆ จะเบาบางลง หรือต้นไม้มงคลต่างๆ ที่เคยปลูกไว้รอบๆ ที่อยู่อาศัย หลังจาก จัดฮวงจุ้ย แล้วหากถูกต้องจะผลิดอก ออกผล เป็นต้น

เพราะถ้าหาก จัดฮวงจุ้ย ได้ถูกต้องแล้ว จะมีผลโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆ เมื่อสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ก็จะเป็นคำตอบ ว่า หน้าที่การงาน และ โชคลาภ จะดีขึ้นตามมา ตามลำดับ ดังนั้นหากเราหมั่นศึกษาหาความรู้ และรู้จักปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของเราเองให้ถูก หลักฮวงจุ้ย และคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเรา

โดย หัวใจหลักๆ ของ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่ผมได้คิดค้นขึ้นมา คือ วิธีการนำพลังงานต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวของเรา เช่น อากาศ น้ำ การเคลื่อนไหวต่างๆ มาแปลงเป็นพลังงาน เพื่อส่งผลต่อ ที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโดมิเนีย หรือ ร้านค้า แล้วจัดการปรับ สมดุลของ พลังงาน ด้วยธาตุทั้ง 5 คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และ ธาตุไฟ โดยสามารถ แบ่งออกเป็นหลักๆ ด้วยกันอยู่ 2 ระบบ คือ ฮวงจุ้ยระบบเปิด และ ฮวงจุ้ยระบบปิด

โดย ผมจะค่อยๆ อธิบาย และ ขยายความ ในส่วนต่างๆ ตามบทความฮวงจุ้ย ในหมวดต่างๆ ที่มีทั้ง ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยคอนโด ฮวงจุ้ยที่ทำงาน หรือ ฮวงจุ้ยธุรกิจ ต่างๆ ในโอกาสต่อไป และ ผมหวังว่า องค์ความรู้ที่ผมนำมา เผยแพร่นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ทุกๆ ท่าน ครับ

ศาสตรา พีระมาน